Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Jos De Meyer ging hier terecht nog eens in op de btw-verlaging van 21% naar 6%, waardoor met eenzelfde omvang van middelen de facto meer scholenbouwprojecten zouden kunnen worden gerealiseerd.

18 mei 2016

Maandenlange onderhandelingen van de Vlaamse regering met de werkgevers en vakorganisaties hebben nog geen volledige duidelijkheid gebracht over de beperkingen in het stelsel van loopbaanonderbreking en de invoering van het nieuwe stelsel van zorgkrediet vanaf september 2016.

18 mei 2016

Bij de doorlichting door de inspectie van het Ministerie van Onderwijs kan het zijn dat er een ongunstig advies wordt gegeven voor de erkenningsvoorwaarde ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’.

21 mei 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan te festiviteiten ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het Miniemeninstituut te Leuven.

18 mei 2016

Het Vlaams Parlement organiseert een hoorzitting over de “Nota van de Vlaamse Regering, ingediend door minister Jo Vandeurzen, over de krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen” waaraan prof. dr. Lieven Boeve ook deelneemt.
Deze hoorzitting vindt plaats in de gebouwen van het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

11 mei 2016

Als het van de Vlaams Parlementsleden afhangt, zit de toekomst van Flanders DC op rozen: de creativiteit inzake metaforen, bijwijlen zelfs stevig alliterend, scheerde hoge toppen, zeker bij onderwijscommissaris-vragensteller Caroline Gennez. Hoe ging minister Crevits in godsnaam met haar regeringspartners de hervorming van het secundair onderwijs realiseren?

11 mei 2016

Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2016 heeft de Dienst Lerenden een tweedaagse vorming. Dat betekent dat er geen telefonische permanentie is en dat je vragen kan sturen naar lerenden [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

11 mei 2016

De volgende modellen van school- en centrumreglement zijn voor het schooljaar 2016-2017 aangepast:

11 mei 2016
Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2016 heeft de Dienst Curriculum & vorming een tweedaagse vorming. Dat betekent dat je je vragen voor onze medewerkers het best via e-mail stelt. Het e-mailadres van alle medewerkers is op deze wijze opgebouwd: voornaam.familienaam [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.
11 mei 2016

Het meinummer van Forum is verschenen. In het hoofdartikel heeft directeur-generaal Lieven Boeve het over beleidskrachtige scholen en schoolbesturen.​

Pagina's