Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

03 februari 2016

In maart organiseren we in elke regio een nascholing over radicaliteit. Tijdens de sessies zoeken we naar een eenvoudig begrippenkader en gaan we o.a.

03 februari 2016

In een vorige editie van deze nieuwsbrief maakte je kennis met het vastenaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

03 februari 2016

Sinds vele jaren bekommert de vzw Opvoeding en Ontwikkeling zich om de opleiding van jongeren in de derde wereld, vooral in Afrika en Zuid-Amerika. Zij hebben onze hulp nodig.

02 februari 2016

Het leven is diversiteit. Als we om ons heen kijken, zien we nergens exacte kopieën. Daardoor is het leven vaak spannend, soms vermoeiend, maar altijd anders. Stemt ons dit hoopvol, angstig of biedt het troost? Hoe houdt het ons bezig?

02 februari 2016

Bij de vijftigste verjaardag van het Mater Dei Institute, en in het kader van de week van het katholiek onderwijs in Ierland,  presenteert Prof. dr. Lieven Boeve op dinsdag 2 februari een lezing met de titel ‘Catholic Education Today in Search of God’s Love”.

30 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen bedankt alle directeurs voor de inzet waarmee ze samen met hun team bouwen aan een katholieke dialoogschool. Zo bieden ze hun leerlingen, internen, cursisten en studenten kwaliteitsvol onderwijs, een degelijke vorming en opvoeding.

29 januari 2016

Diversiteit in de ruime zin van het woord is wellicht een van de grootste uitdagingen voor het Vlaamse onderwijs nu en in de toekomst. Het thema komt aan bod in meerdere belangrijke onderwijsbeleidsdossiers waaraan dezer dagen gewerkt wordt.

27 januari 2016

In de nieuwsbrieven van Schooldirect en Klasse is jouw mening gevraagd over het eerste ROK-ontwerp. Met dat Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK) wil minister Crevits de externe doorlichting beter afstemmen op de interne kwaliteitszorg in scholen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.

27 januari 2016

Islamitische Staat en de vluchtelingenstroom beheersen de media. Dat zorgt mee voor verscherpte relaties in onze maatschappij en op school. Veel wordt in vraag gesteld: identiteit, cultuur, religie, veiligheid, draagkracht … Standpunten verharden en worden radicaler. We stellen dit vast bij de leerlingen en hun ouders maar ook bij wie de school als werkterrein heeft.

27 januari 2016

Sinds kort kunnen de personeelsleden zelf berekenen wanneer ze ten vroegste met pensioen kunnen gaan (zgn. P-datum). Daarvoor kunnen ze terecht op de website www.mypension.be, waar ze dan moeten inloggen met hun elektronische identiteitskaart of token.

Pagina's