Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

10 maart 2016

Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo, is onze centrale gast op het eerstvolgende leercafé. Hij zal openen met zijn visie op de organisatie van de toekomst vanuit zijn functie als gedelegeerd bestuurder van een organisatie verspreid over heel Vlaanderen met 85 000 leden.

16 februari 2016

Het ministerie van onderwijs lanceert twee initiatieven op het vlak van radicalisering:

15 februari 2016

Doorheen de vasten biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je vier bezinningsimpulsen aan:

09 februari 2016

Linpilcare is een Erasmus+ KA2-project dat werkt aan de link tussen praktijkonderzoek en resultaten van academisch onderzoek. Het project linkt praktijkonderzoek en academisch onderzoek via professionele leergemeenschappen. Linpilcare werkt samen met 6 Europese partners.

08 februari 2016

Er zijn bij de firma AER Smash grote onregelmatigheden gesignaleerd met betrekking tot de uitvoering van de raamovereenkomst MS-KIS 4. Dit is de raamovereenkomst die tussen Microsoft en de Vlaamse overheid werd afgesloten, waardoor scholen tegen voordelige voorwaarden gebruik kunnen maken van allerlei software. Die firma trad op als tussenpersoon.

08 februari 2016

Naast het M-decreet kwam in deze commissievergadering nog een ander belangrijk onderwijsdossier aan de orde, met name naar aanleiding van het rapport ‘Het secundair onderwijs kan jongeren beter voorbereiden op de samenleving van morgen’, dat via een specifieke werkvorm tot stand kwam in het kader van

04 februari 2016

Duurzaam bouwen en verbouwen kan niet zonder duurzaam gebouwbeheer. Willen we onze gebouwen een lange levensduur geven en onze exploitatiekosten onder controle houden is een adequaat en efficiënt beheer van onze gebouwen noodzakelijk.

04 februari 2016

Deze week ging het maatschappelijk debat over de eindtermen (minimumdoelen) van start. De komende maanden zal het thema de actualiteit mee bepalen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt dit debat als een geïnteresseerd waarnemer.

04 februari 2016

Op donderdag 2 juni 2016 vindt in Leuven het Congres van het katholiek onderwijs plaats. Tot de thema's van het congres behoren de katholieke dialoogschool en de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Hou alvast de datum vrij.

Pagina's