Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

18 september 2015

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deel aan de officiële inhuldiging van de Limburgse Zorgacademie, Schiepse Bos 5 te 3600 Genk.

11 september 2015

Caritas International wil 8700 Syrische vluchtelingenkinderen weer naar school krijgen en zendt daartoe een warme uitnodiging aan de scholen om deel te nemen aan een klasfotoactie. Caritas vraagt de scholen om bij de klasfoto’s van hun leerlingen een foldertje te voegen over Syrische kinderen die helaas niet op een klasfoto kunnen staan.

11 september 2015

We worden overstelpt met berichten over de vluchtelingencrisis, die zich op Europese bodem afspeelt.

07 oktober 2015

Beleef een boeiende dag vol geschiedenis en actualiteit in Kazerne Dossin!

09 september 2015
  • Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) organiseert in samenspraak met het Departement Onderwijs en Vorming in 2016 een reeks opleidingen over hygiëne in de schoolkeukens. Personeel dat keukentaken op zich neemt en de verantwoordelijken van de keuken en/of de scholen krijgen vorming op maat.
09 september 2015

Net zoals in 2015 organiseert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in samenspraak met het departement Onderwijs en Vorming in 2016 een reeks opleidingen voor scholen die soep en volledige maaltijden aan hun leerlingen aanbieden (al of niet zelf bereid).

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Ingeborg De Meulemeester over de certificering van leerlingen met redelijke aanpassingen in het leerplicht- en hoger onderwijs.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overdracht van scholen van het ene naar het andere net.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over schoolgebouwen die met infrastructuursubsidies zijn gerealiseerd (gebouwd/verbouwd/vernieuwbouwd/ gerenoveerd/ ...) en die worden verkocht.

08 september 2015

Elke leerling is uniek in hoe hij of zij leert. Hoe kun je daar nog beter op inspelen in de klas of op school? Hoe breng je het M-decreet in de praktijk? De Arteveldehogeschool onderzocht samen met leerlingen, leraren en leerlingbegeleiders de mogelijkheden van Universal Design for Learning (UDL).

Pagina's