Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overdracht van scholen van het ene naar het andere net.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over schoolgebouwen die met infrastructuursubsidies zijn gerealiseerd (gebouwd/verbouwd/vernieuwbouwd/ gerenoveerd/ ...) en die worden verkocht.

08 september 2015

Elke leerling is uniek in hoe hij of zij leert. Hoe kun je daar nog beter op inspelen in de klas of op school? Hoe breng je het M-decreet in de praktijk? De Arteveldehogeschool onderzocht samen met leerlingen, leraren en leerlingbegeleiders de mogelijkheden van Universal Design for Learning (UDL).

08 september 2015

Voor federale ambtenaren is de vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen sinds 1 juli lichtjes gedaald tot 0,3412 euro/km. Dat is een minieme vermindering in vergelijking met vorig jaar. Dat bedrag geldt ook voor het tijdelijk onderwijs aan huis.

07 september 2015

De permanente vertegenwoordiging van de Duitse deelstaat Nedersaksen bij de Europese Unie organiseert een drieluik rond radicalisering met als titel Radikalisierung – RATlos. Katholiek Onderwijs Vlaanderen steunt dat initiatief. We moedigen je aan om deel te nemen.

07 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt nascholing aan over het gebruik van dyslexiesoftware als redelijke aanpassing. In de nascholing komt het instrumenteel gebruik van Kurzweil of Sprint aan bod in modules voor beginners en voor gevorderden.

15 september 2015

Op 15 september 2015 organiseerden het vicariaat Mechelen-Brussel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de hogeschool Thomas More een studiedag met als thema Samen met moslims katholieke dialoogschool vormen.

07 september 2015

Thomas, de KU Leuven-website voor godsdienstonderwijs, lanceerde op 1 september 2015 de site www.dialoogschool.be. De gloednieuwe site levert een schat aan informatie over de katholieke dialoogschool. Ook krijgen scholen, leraren en directeurs instrumenten ter beschikking.

21 oktober 2015

In tijden van crisis dient er overal bespaard te worden. Maar is dat echt zo? Is onderwijs niet de hefboom naar een betere maatschappij? En zo ja, dienen we dan niet net méér in onderwijs te investeren in tijden van crisis?

Rik Torfs brengt zijn visie op de rol die onderwijs aan volwassenen kan spelen. 

04 september 2015

Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode draait dit schooljaar rond het thema Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool. Het programma omvat twee midweekends met overnachting van vrijdagavond 19.00 uur tot zaterdagavond 19.00 uur e

Pagina's