Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

16 november 2016

Tijdens de commissievergadering zelf werd een logische wijziging aan de agenda aangebracht door deze vraag meteen naar de vragen over de imamopleiding te behandelen. Dus plaatsvervangend onderwijscommissaris Jean-Jacques De Gucht kon nog met een opvolgingsvraag doorgaan op een verwant thema: het actieplan van voorjaar-2016 van de Moslimexecutieve met o.a.

16 november 2016

Vorige week verscheen het november-decembernummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer.

16 november 2016

Op 26 november 2016 vindt in de Abdij van Averbode de eerste sessie van editie 2016-2017 van "Bezinning voor onderwijsmensen" plaats.

16 november 2016

Aan een verzorgd optreden gaat een lange voorbereiding vooraf. De muzikanten stemmen de snaren en oefenen het stuk in. Dat is wat in de advent gebeurt als voorbereiding op het kerstfeest. Die muzikale beeldspraak vertaalt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in zijn aanbod voor de advent. Dat aanbod vormt een kwintet:

13 november 2016

Samen met andere onderwijsverstrekkers, televisiezenders, de Gezinsbond, de makers van ‘dag Sinterklaas’, winkelketens, enzovoort ondertekende Katholiek Onderwijs Vlaanderen enkele weken geleden – in tempore non suspecto - het zogenaamde Pietenpact.

17 november 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de viering van 10 jaar Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw (vleva).
Deze viering vindt plaats in Chalet Robinson, Steigerpad 1 te 1000 Brussel.

17 november 2016

We ontvingen informatie over deze initiatieven.

10 november 2016

In 'Over God' wil filosoof Etienne Vermeersch aantonen dat we het bestaan van de god van het christendom om principiële, rationele en ethische redenen niet kunnen aannemen. Lieven Boeve, theoloog en directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, las zijn betoog.

09 november 2016

Deze actuele vraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer vond zijn oorsprong in artikels in De Tijd (“Crevits investeert al pensioengeld in scholen”, p.6)  en De Morgen (“Scholen bouwen met pensioengeld, succes verzekerd?”, p.11) van deze dag.

09 november 2016

In een nieuwe mededeling zetten we uiteen hoe het maandelijkse salaris berekend wordt voor de gesubsidieerde personeelsleden van het basis-, secundair en volwassenenonderwijs en van de internaten.

Pagina's