Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

18 september 2018

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

18 september 2018

Op 7 september heeft de Vlaamse regering extra maatregelen genomen ter ondersteuning van het basisonderwijs.

18 september 2018

Brussel, 18 september 2018 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt op basis van voorlopige cijfers voor de leerlingentelling vast dat het aantal leerlingen in haar netwerkorganisatie stabiel blijft. “Bijna 743.000 leerlingen kiezen voor katholiek onderwijs.

18 september 2018

De scholengemeenschap Sint-Gorik Brussel wenst zo snel mogelijk over te gaan tot de aanwerving van een halftijdse stafmedewerker / beleidsmedewerker (m/v) in een interimbetrekking voor de duur van één schooljaar.

17 september 2018

Onze Vrije Basisscholen ‘Houtmarkt’ en ‘De Droomvlieger-Vliegerboom’ bieden kleuters en leerlingen eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs aan in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen.

17 september 2018

De vzw Sint-Ludgardisschool Merksem is een katholieke school samengesteld uit twee basisscholen en een secundaire school. De scholen maken deel uit van de groep Katholiek Vlaams Onderwijs (KVO); ze hebben een traditie van kwaliteitsonderwijs en leerling-nabije begeleiding.

21 september 2018

Samen met Cathy Day — onlangs gepensioneerd als uitvoerend directeur van het katholieke onderwijsbureau van Townsville in Australië verzorgt directeur-generaal Lieven Boeve de workshop “Contemplatieve opvoeding”.

Dit seminarie vindt plaats in de Seminariezaal van site Oud Sint-Jan Brugge, Zonnekemeers te 8000 Brugge.

21 september 2018

Na een korte toelichting bij het boek door onderzoeker Maarten van Alstein neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan een panelgesprek met Raymonda Verdyck (GO), Paul Janssenswillen (docent lerarenopleiding) en Joris Aerts (leerkracht).

Deze activiteiten vinden plaats in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement.

19 september 2018

CSL: Dienen, reflecteren, leren, Katholieke dialoogschool in verbinding met de samenleving — een innovatieve werkvorm om leerlingen te ondersteunen in hun groei tot vrije, competente en solidaire persoonlijkheden. Directeur-generaal Lieven Boeve ondertekent er het charter samen met de verschillende partners uit onderwijs, samenleving en Kerk.

Pagina's