Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

24 maart 2020

De afgelopen dagen kregen we heel veel vragen te verwerken van schoolbesturen en leraren. Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelden we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina

31 maart 2020

Onze scholen en internaten blijven nog steeds opvang voorzien voor kinderen en jongeren. Tijdens deze opvang proberen ze de coronavoorschriften zo goed mogelijk te volgen. Dat is zeker niet evident is bij peuters, kleuters en in het buitengewoon onderwijs.

31 maart 2020

Mijn secundaire school heeft een aanvraag gedaan, wat nu?

31 maart 2020

Vorige week lieten we je weten dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus.  De overlegorganen van vakbonden en werkgevers binnen de Nationale Arbeidsraad hebben ondertussen beslist om de sociale verkiezingen collectief op te schorten vanaf dag X+36.

30 maart 2020

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van West-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

30 maart 2020

Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

30 maart 2020

Het schoolbestuur van KOGEKA heeft een vacature voor de functie van adjunct-directeur (m/v) van haar secundaire school Sint Maria Geel (SMG), met ingang van 1 september 2020.

30 maart 2020

Het schoolbestuur van KOGEKA heeft een vacature voor de functie van directeur (m/v) in haar kleuterschool in Sint Dimpna Geel • Basisschool (SDGB), met ingang van 1 september 2020.

30 maart 2020

Eind april, begin mei is de vorming voor besturen ‘De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces’ gepland. Omwille van de onzekerheid door Corona hebben we beslist die vorming te annuleren.

Pagina's