Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

14 november 2018

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

14 november 2018

Onze schoolbesturen, directies en lerarenteams bereiden volop de start van de modernisering van het secundair onderwijs voor vanuit het eigen pedagogische project. Ze maken daarbij onder meer keuzes op het vlak van structuur en organisatie, het aanbod van basisopties, de lessentabel en de lesuren differentiatie.

14 november 2018

Wil je kopieën van bladmuziek gebruiken op school, zowel in de klas als daarbuiten? Dan heb je de toestemming nodig van de componist en/of de uitgever van die bladmuziek. Componisten en uitgevers hebben zich verenigd in de beheersvennootschap SEMU.

13 november 2018

In het kader van capaciteitsuitbreiding, al of niet met middelen die onlangs door de overheid aan een aantal steden en gemeenten zijn toegekend, overweegt een aantal schoolbesturen te investeren in extra infrastructuur op nieuwe locaties. Deze initiatieven kunnen interfereren met het bestaande onderwijsaanbod.

13 november 2018

Op voorwaarde dat je school beschikt over een goedkeuring van de DPCC, dien je de volgende initiatieven voor 30 november 2018 bij AgODi in:

1. de oprichting van een nieuwe bubao-school

2. de afsplitsing van een bubao-school in twee bubao-scholen

3. de oprichting/omvorming van een type in het bubao

4. de oprichting van een nieuwe buso-school

13 november 2018

De programmatieaanvragen voor studierichtingen tweede en derde graad moet je voor 30 november 2018 bij AgODi indienen. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in de punten 3.3 en 3.5 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61. De aanvraagformulieren bijlage 5 of 7 (programmatie omwille van studiecontinuïteit) zijn van toepassing.

13 november 2018

Voor 2019 maakt Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts twintig miljoen euro vrij om de nieuwe gemeentebesturen te ondersteunen wanneer ze kleine infrastructuurwerken uitvoeren die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren.

13 november 2018

De derde oproep voor het indienen van huursubsidiedossiers werd gelanceerd op 5 november 2018. Je kan jouw kandidaatstelling nog tot 15 januari 2019 indienen. De indieningswijze vind je terug op de website van AGION.

12 november 2018

Vraag 2 van de ochtend kwam van onderwijscommissaris Kathleen Krekels: over de subsidiëring van projecten waarbij studenten hoger onderwijs aan huiswerkbegeleiding doen voor minder gefortuneerde leerlingen van het basis- en secundair onderwijs. Beide partijen winnen erbij. Inderdaad, een mooi initiatief.

12 november 2018

Dit schooljaar gaan we samen op stap. De wegwijzers naar vorming geven de richting aan. In de advent wijst kwetsbaarheid de weg. Op kousenvoeten en met kwetsbaar verlangen stappen we de advent en elkaars wereld binnen. Stap je mee?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst je vijf wegen aan om van de advent een sterke tijd te maken op school:

Pagina's