Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

24 maart 2020

Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina

05 juli 2020

Buitengewoon secundair onderwijs ‘Sint-Janshof’, Nekkerspoelstraat te Mechelen, biedt aangepast onderwijs aan een 250-tal jongeren met een verslag type basisaanbod, type 2 en type 9 in opleidingsvormen 1 (en Club 9), 2 en 3.

03 juli 2020

De vzw Katholieke Scholen Regio Gent-Centrum (vanaf 1 december 2020 vzw SKOG) is voor De Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12 te 9000 Gent op zoek naar een kandidaat voor de invulling van het ambt van directeur basisonderwijs (m/v).

03 juli 2020

De Raad van Bestuur van de vzw Schoolcomité Sint-Vincentius meldt de vacature van pedagogisch directeur voor de Vrije Basisschool De Leertrommel (met vestigingsplaats ‘t Neerveldje), Schoolstraat 65a, 1745 Opwijk, met als startdatum 1 september.

02 juli 2020

Het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) is het schoolbestuur van een aantal Don Boscoscholen in Vlaanderen en in Brussel (zowel basis- als secundaire scholen).

02 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 heeft de Broederscholen Hiëronymus vzw een vacature ad interim voor een  directeur voor de Broederschool Biotechnische en Sport  Bovenbouw so, Weverstraat 23 in 9100 Sint-Niklaas.  De directeur zal deel uitmaken van een gemotiveerd team van directies van de b

02 juli 2020

De vzw Schoolcomité Sint-Jozef zoekt, met ingang van 1 september 2020, voor het middenkader van de vrije basisschool Sint-Jozef een beleidsondersteuner. De school is gelegen aan het Sint-Amandsplein 31 te 1853 Strombeek-Bever. Het betreft een school van 530 kinderen.

01 juli 2020

Deze actuele vragen brachten wél nog een pittig nieuw ‘detail’ in het intussen al lange coronaverhaal. Smartschool, dat een quasimonopoliepositie (vooral voor het secundair onderwijs) in de markt innam, zou een serieuze prijsstijging aan de scholen aanrekenen. Minister Weyts had in de media al laten noteren dat hij met het bedrijf in gesprek zou gaan.

01 juli 2020

Heb je interesse om in het basisonderwijs de leerplanimplementatie Zin in leren! Zin in leven! (Zill) mee vorm te geven als nascholer?  Dan is deze vacature iets voor jou!

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst vanaf 1 september 2020 haar ploeg nascholers Zill verder uit te breiden met twee voltijdse nascholers (v/m).

01 juli 2020

We ontvingen volgende intitiatieven van externen:

Pagina's