Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

17 januari 2019

Vorige week vroegen we je ons te vertellen wat volgens jou ‘vorming’ is. Misschien vond je nog niet de tijd om dit te doen. Daarom deze herinnering. Ga naar www.mentimeter.com en geef daar de code 58 95 03 in.

17 januari 2019

Het schoolbestuur vzw Crescendo Samen Groeien wenst over te gaan tot de aanwerving van een directeur Financiën en logistiek. Het ambt is voltijds en vrij voor onmiddellijke indiensttreding.

17 januari 2019

De vzw Katholieke scholen, regio Gent-Zuid, Land van Rhode zoekt een directeur basisonderwijs voor indiensttreding vanaf 1 maart wegens pensionering huidige directie.

17 januari 2019

Het schoolbestuur van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO), Gravin Elisabethlaan 30 te 2320 Hoogstraten zoekt een technisch adviseur voor de bouwafdeling.

16 januari 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

16 januari 2019

Het departement Onderwijs heeft het aanvraagformulier voor de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018 online geplaatst. Het schoolbestuur moet dat formulier voor 31 januari 2019 bezorgen aan het bediendenpersoneel (pc 225). 

16 januari 2019

Graag vestigen wij de aandacht op de opleidingen voor het meesters-, vak en dienstpersoneel (MVD-personeel). We willen graag extra de focus leggen op mensen die tewerkgesteld zijn als bedienden. Zij komen er immers ook voor in aanmerking.

16 januari 2019

De schoolbesturen konden de aanvullende eindejaarspremies van het arbeiderspersoneel terugvorderen bij het Tewerkstellingsfonds. Voor de terugvordering van de eindejaarspremie van december 2018 zullen wij een nieuwe procedure hanteren waarbij wij gebruikmaken van de gegevens uit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

16 januari 2019

We hebben intussen recentere informatie over zorgkrediet en invloed op het pensioen. In tegenstelling tot wat we eerder hebben gepubliceerd, komt het zorgkrediet wél in aanmerking voor het overheidspensioen.

Pagina's