Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

22 maart 2019

Vanaf 1 september 2019 is er een vacature voor de betrekking van technisch adviseur coördinator (m/v) in het secundair onderwijs in KS Diest, Demerstraat 12, 3290 Diest. 

21 maart 2019

De leerplannen tot leven wekken en de school de sleutels in handen geven: dat doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen met de lancering van LLinkid, de digitale tool voor schoolteams.

21 maart 2019

Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024.

21 maart 2019

Het schoolbestuur van de vzw Vrij Onderwijs Westerlo en omgeving meldt dat er een ambt van directeur doorstromingsrichtingen wordt ingericht in de Bovenschool vanaf 1 september 2019. De scholengemeenschap telt administratief 5 scholen.

21 maart 2019

Het zat eraan te komen: voor het eerst in 18 jaar een algemene onderwijsstaking en de voorbije dagen al prominent aanwezig in de pers. Dus: nu ook in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat daarover. Ik bedacht vooraf alleen dit: zouden we, buiten misschien preciezere cijfers over de omvang van de staking, nog iets leren dat de dagen voordien nog niet in de pers gezegd was c.q.

21 maart 2019

De Raad van Bestuur van de Scholengemeenschap De Brug zoekt voor de Vrije Basisschool te Moen met ingang van 1 september 2019 een directeur basisonderwijs m/v.

20 maart 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

19 maart 2019

Het Damiaaninstituut in Aarschot wenst met ingang van 1 september 2019 een technisch adviseur coördinator (TAC) aan te werven.

Pagina's