Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

19 februari 2020

Op 1 januari 2020 trad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. De invoering van deze nieuwe wetgeving, bracht ook een oude verplichting terug onder de aandacht en breidde ze verder uit naar elektronische communicatiemiddelen.
Op elk uitgaand stuk moet de vzw een aantal gegevens verplicht vermelden.

11 februari 2020

Vandaag verscheen een artikel in de krant over de bezorgdheid van vele scholen voor technisch en beroepsonderwijs, met betrekking tot de eindtermen voor de tweede en derde graad. Daarin wordt verwezen naar de open brief die onze STEM-directeurs massaal ondertekenden.

20 februari 2020

Vorig schooljaar kozen 1163 van de 1315 katholieke basisscholen om de kwaliteit van hun onderwijs met behulp van de gevalideerde toetsen van hun ledenvereniging, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, te toetsen. Dat is 15% meer dan in 2014, toen 1014 scholen deelnamen.

20 februari 2020

Anders dan ik vooraf gedacht had, werd slechts één actuele onderwijsvraag gesteld. Vragensteller was Arnout Coel. Toegegeven, ik laat even de actuele vraag aan minister Wouter Beke over pesten buiten beschouwing, maar die ging dan ook niet specifiek over onderwijs.

19 februari 2020

De Scholengroep Sint-Michiel wenst een adjunct-directeur  en een directeur voor het Klein Seminarie in Roeselare aan te werven voor indiensttreding op 1 september 2020.

19 februari 2020

IC Verzekeringen bracht ons op de hoogte van de cyberaanval waarvan zij op 24 december 2019 het slachtoffer werd. Namens IC-Verzekeringen bezorgen we je een communicatie met betrekking tot deze problematiek. 

19 februari 2020

Sinds kort is het mogelijk voor scholen om bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening te openen of een “Fonds Vrienden Van” op te richten.

Vroeger werden scholen expliciet uitgesloten van het gebruik van beide filantropische producten.

19 februari 2020

Op 1 mei 2020 gaat Marc Hendrickx van onze Dienst Bestuur & organisatie met pensioen. Marc ondersteunt onze directies en besturen met een DBFM-project. Hij sloot aan bij het DBFM-team in 2015.

18 februari 2020

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

18 februari 2020

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

Pagina's