Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

19 maart 2018

Met de slogan mooi kwetsbaar op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2018 naar de scholen.

19 maart 2018

De Goede Week staat voor de deur. Niet ieder schooljaar zijn de leerlingen op school tijdens de Goede Week.

19 maart 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de academische zitting ter ere van 125 jaar Seminarie Leo XIII die plaats vindt in de Aula Vesalius, Vesaliusstraat 9C te Leuven.

19 maart 2018

In Julius Caesar van William Shakespeare waarschuwt een waarzegger het titelpersonage: "Pas op voor de Iden van maart" (15 maart). Caesar negeert de waarschuwingen, alsook die van zijn vrouw Calphurnia, en hij wordt op de Iden van maart vermoord door de samenzweerders (44 v.Chr.).

14 maart 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXVIII

We formuleren wel enkele bedenkingen:

14 maart 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van akkoor

14 maart 2018

Heel eigenaardig toch: niet langer geleden dan vorige week stelde Vlaams Parlementslid Johan Danen al een vraag om uitleg over dit thema in de Commissie voor Onderwijs. Nadien kwam de zaak in de pers, waar ook minister Crevits nog reageerde.

14 maart 2018

Het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs ligt momenteel ter goedkeuring bij de betrokken gesprekspartners. Na de definitieve ondertekening wordt er een technische werkgroep samengesteld om de voorgestelde maatregelen concreter uit te werken.

14 maart 2018

Schoolbesturen met een onderworpen vermogen groter dan 25 000 euro moeten een aangifte patrimoniumtaks indienen tegen 31 maart. Tegen diezelfde datum moet de taks ook betaald worden. Heb je geen uitnodiging gekregen van het lokaal Registratiekantoor? Dan moet je zelf initiatief nemen om de aangifte in te dienen en de betaling uit te voeren.

Pagina's