Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

19 december 2019

Na de kerstvakantie ontvangen abonnees van In dialoog via de post het jaarverslag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2018-2019.

28 januari 2020

Het bestuur van vzw KITOS werft aan in een vacante betrekking een directeur voor de basisschool.  De directeur wordt aangesteld in de basisschool Sint-Lambertus, Leuvensesteenweg 641, 2812 Muizen (Mechelen).

28 januari 2020

De vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen groepeert 10 katholieke scholen van kleuter, lager, secundair en buitengewoon onderwijsniveau.

28 januari 2020

Heb je een sterke interesse voor alle aspecten van personeelsreglementering en personeelsbeleid in onderwijs? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen?

28 januari 2020

17 februari is internationale dag van de hoop voor kinderen. Dit schooljaar stellen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vele scholen met het jaarthema HANDEN VOL HOOP helemaal in het teken van de pedagogie van de hoop. Geeft ook jouw school op 17 februari een teken van hoop?

28 januari 2020

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt door het bestuur van scholengemeenschap Meander geopteerd voor de oprichting  van een halftijds ambt ‘coördinerend directeur scholengemeenschap’. Deze scholengemeenschap bestaat uit 7 basisscholen in Destelbergen, Gent, Heusden, en Melle. De Coördinerend

27 januari 2020

Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop. Henry Drummond

27 januari 2020

Schoolbesturen kunnen vanaf nu inschrijven voor de nieuwe raamovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via vzw DOKO voor schoolboeken basisonderwijs voor de schooljaren 2020-2021 tot en met 2023-2024.

24 januari 2020

vzw EDUGO Scholengroep wenst met ingang van 1 september 2020 een adjunct-directeur en een technisch adviseur aan te werven voor EDUGO campus Glorieux, St.

Pagina's