Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

29 mei 2020

Beste minister Weyts 

Met een dubbel gevoel volgen wij, scholen uit het buitengewoon onderwijs, al enkele maanden de communicatie over de coronamaatregelen in het onderwijs. Net als onze collega's uit het gewoon onderwijs zijn we teleurgesteld over het feit dat de informatie eerst in de media verschijnt vooraleer wij geïnformeerd worden.

24 maart 2020

Om je beter te kunnen ondersteunen, bundelen we de veelgestelde vragen in een aparte themapagina

29 mei 2020

Het schoolbestuur vzw De Zeemeeuw deelt mee dat het ambt van directeur (m/v) in de basisschool Onze–Lieve–Vrouwecollege, Stanleylaan 55 te 8400 Oostende te begeven is met ingang van 1 september 2020.

29 mei 2020

Met ingang van 1 september 2020 heeft de broederscholen Hiëronymus vzw een vacature ad interim  voor een  directeur voor de Broederschool Biotechnische en Sport  Bovenbouw.

28 mei 2020

Vanaf 1 september 2020 omvat vzw Karel de Goede vier scholengemeenschappen: één voor het secundair onderwijs (scholengemeenschap Karel de Goede) en drie voor het basisonderwijs (scholengemeenschap Sint-Trudo, scholengemeenschap Gruuthuse en scholengemeenschap Bernedam).

28 mei 2020

Vanaf 1 september 2020 omvat vzw Karel de Goede vier scholengemeenschappen: één voor het secundair onderwijs en drie voor het basisonderwijs (scholengemeenschap Sint-Trudo, scholengemeenschap Gruuthuse en scholengemeenschap Bernedam). De basisschool ‘De Sprong’, Kloosterstraat 14, 8020 Ruddervoorde, behoort tot scholengemeenschap Gruuthuse, en telt momenteel 206 leerlingen.

28 mei 2020

Met ingang van 1 september 2020 is er een halftijdse vacature voor het ambt van technisch adviseur elektriciteit/elektronica in het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs, Gravin Elisabethlaan 30 te Hoogstraten.

28 mei 2020

De coronacrisis stelt iedereen in het onderwijs voor enorme uitdagingen. Tegelijkertijd hebben jij en je team net daardoor de voorbije maanden ook de meest uiteenlopende ervaringen kunnen opdoen, bijvoorbeeld met het gebruik van digitale systemen. We hoeven je daarom ongetwijfeld niet te overtuigen van het belang en de meerwaarde om leraren online met elkaar in contact te brengen.

28 mei 2020

Nu de scholen stilaan het contactonderwijs kunnen uitbreiden naar meerdere leerjaren, wordt het voor hen nog complexer om het contactonderwijs samen met het afstandsonderwijs én de opvang georganiseerd te krijgen. Bij die organisatie moeten zij immers rekening houden met de verschillende veiligheidsmaatregelen. Bovendien hebben niet alle scholen dezelfde mogelijkheden.

Pagina's