Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

23 mei 2018

Voor de toelichting van dit ontwerpdecreet door minister Crevits en de bespreking verwijs ik graag naar de video in kwestie. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

22 mei 2018

De regionale comités besturen komen voor een tweede maal samen op:

22 mei 2018

COBES kwam de voorbije weken voor het eerst samen. De eerste vergadering was een coöptatievergadering.

22 mei 2018

Ondanks de op 24 mei 2018 geplande gedachtewisseling met de onderwijsinspectie over de Onderwijsspiegel 2018 waren er nu toch al twee vragen om uitleg over de vaststellingen daarin over de muzische vorming in basis- en secundair onderwijs.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Ann Brusseel putte uit diverse bronnen (o.a. een online enquête van de Gentse Arteveldehogeschool) om het over het thema “fake news” te hebben. Mediawijsheid is inderdaad een heel belangrijke competentie: dat was al zo in het verleden, lijkt mij, maar is door allerlei ontwikkelingen complexer en urgenter geworden.

22 mei 2018

Op 25 mei 2018 worden de vernieuwde privacyregels (GDPR) van kracht. Net als andere sectoren engageert het onderwijs zich om de privacy van leerlingen, internen, studenten, cursisten en personeelsleden conform die verscherpte regels te beschermen.  

18 mei 2018

Voor schilder- en renovatiewerken werden alle kruisbeelden uit het Sint-Jozef-Klein-Seminarie gehaald. Dat bracht leraren op een lumineus idee om hun leraren uit te dagen.

18 mei 2018

'Begeleider van klasbezinning' zou je een knelpuntberoep kunnen noemen. Goede begeleiders die leerlingen in klasverband kunnen meenemen in hun innerlijke groei, zijn er te weinig.

Pagina's