Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

21 mei 2019

Met de integratie van vzw IRO op 27 augustus en die van vzw ServiKO op 15 november werd in 2018 een belangrijke stap gezet in de richting van een geïntegreerde ondersteuning voor alle leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het vlak van de wetgeving overheidsopdrachten (WOO).

20 mei 2019

Het HTI Sint-Antonius (Gent) heeft een vacature voor directeur secundair onderwijs. De school biedt een aanbod in tso/bso, dbso (centrum deeltijds onderwijs De Rotonde), duaal leren en onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (okan).

20 mei 2019

De vzw Ignatius scholen Brussel heeft een vacature van directeur voor het Jan-van-Ruusbroeckollege, gelegen in de Forumlaan 4 te 1020 Brussel voor indiensttreding vanaf 1 september. Het betreft een secundaire school met meer dan 700 jongeren.

20 mei 2019

Centrum Ganspoel vzw biedt onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking. Zij heeft een vacature voor directeur basisschool (m/v) voltijds in het buitengewoon onderwijs en ondersteuningsteam type 6.

20 mei 2019

VIA Secundair onderwijs Tienen zoekt een Pedagogisch directeur (m/v) voor de Tweede graad, Waaibergstraat 43 - 3300 Tienen, vanaf 1 september 2019.

20 mei 2019

vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen (OZCS) West-Brabant heeft een vacature voor pedagogisch directeur in de Gesubsidieerde Vrije Basisschool -  De Droomgaard, Meersstraat 5 / Dahlialaan 1  -  1742 Sint-Katherina-Lombeek voor indiensttreding vanaf 1 september 2019.

20 mei 2019

Sinds 2005 heeft België een nationaal ozon- en hitteplan. Dit plan beschrijft op welke manier de Belgische bevolking wordt gewaarschuwd wanneer er volksgezondheidsproblemen worden verwacht door periodes van zeer warm weer.

20 mei 2019

Het HTI Sint-Antonius heeft een vacature voor een pedagogisch coördinator voltijds onderwijs (tso-bso-okan).

17 mei 2019

Schoolbestuur vzw Scheppers-Wetteren zoekt een adjunct-directeur en een technisch adviseur coördinator voor indiensttreding vanaf 1 september 2019 in het Scheppersinstituut, Cooppallaan

Pagina's