Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

26 november 2020

De voorbije weken informeerden we jou via onze eerste en tweede eindtermenkrant over de bezwaren die we uitten bij de opmaak van de nieuwe eind­termen en de stappen die we daarbij zett

20 januari 2021

Van belastingcontroles die worden afgerond na 7 januari 2021 ontvangen bestuurders het controleverslag van de belastingcontroleur.

20 januari 2021

SKOBO (Scholengroep Katholiek Onderwijs Brugge en Ommeland) is een vzw die een breed gamma van onderwijsvormen aanbiedt: buso, voltijds secundair (bso/tso/aso), Deeltijds (incl. Duaal) en volwassenenonderwijs.

19 januari 2021

Voor de registratie van bestuurders en leden van het dagelijks bestuur volgt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de registraties in deze bestuursorganen van jullie vzw in het Belgisch Staatsblad op. We zorgen er zelf voor dat elke bestuurder en lid van het dagelijks bestuur toegang heeft tot onze toepassingen en zo optimaal gebruik kan maken van onze diensten.

19 januari 2021

Voor de basisschool Wonderwijs, Poerdam 1 - 9120 Beveren, deel uitmakende van de Scholengemeenschap Katholiek, Eigentijds, Inspirerend (KEI), zoekt het schoolbestuur een kandidaat (m/v) voor de invulling van een voltijds bevorderingsambt van directeur met ingang van 22 feb

19 januari 2021

Midden vorig jaar schreef AGION de schoolbesturen aan met dossiers op de wachtlijst in 2008 en eerste helft 2009. Deze besturen kregen na lang wachten eindelijk groen licht om hun dossier te actualiseren. Echter voor het aanwenden van deze middelen legt AGION een strikte timing op waar wij je attent willen op maken.

15 januari 2021

We ontvingen de volgende initiatieven van externen:

13 januari 2021

Op 24 december verscheen de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet maakt het mogelijk om de algemene vergadering te organiseren via schriftelijke procedure of te vergaderen vanop afstand via een elektronisch communicatiemiddel.

13 januari 2021

Opendeurdagen zijn jammer genoeg niet mogelijk in fase oranje, noch in het basisonderwijs, noch in het secundair onderwijs.

Ook rondleidingen van ouders en (toekomstige) leerlingen gebeuren in principe digitaal. Uitzonderlijk is een fysiek schoolbezoek nog wel mogelijk, onder strikte voorwaarden:

13 januari 2021

Het schoolbestuur vzw Sint-Gerardus heeft een voltijdse functie (m/v) vacant voor een directeur buso Sint-Gerardus, Sint-Gerardusdreef 1 te 3590 Diepenbeek.

Pagina's