nieuwsbericht

Nieuwe besparingen in het onderwijs: een koude douche

do 30 september 2021
In de marge van de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon raakte bekend dat onze scholen opnieuw een duit in het budgettaire zakje moeten doen door een besparing van 100 miljoen euro. De aankondiging van een nieuwe besparingsronde komt aan als een koude douche. De voorbije maanden werden al veel middelen geïnvesteerd in het kader van bijzondere projecten van de minister, relancemaatregelen (onder andere Digisprong) en cao XII. Ze leverden mooie communicatiemomenten op voor de minister, maar de inzet van die middelen blijkt niet altijd even doelmatig. Betaalt het onderwijs daar nu de prijs voor? Is de cheque van 188 miljoen voor de cao of voor die andere maatregelen dan niet gedekt?

Deze besparingen staan in schril contrast met de investeringen van de voorbije periode en de lovende woorden die de scholen en hun schoolteams het voorbije anderhalf jaar kregen toegeworpen voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Het is bovendien extra pijnlijk omdat het onderwijs ook al aan het begin van deze legislatuur werd geconfronteerd met besparingen. Zo wordt van de secundaire scholen deze legislatuur al een besparing van 100 miljoen euro verwacht. Ook de pedagogische begeleiding – die leraren en directies op de werkvloer bijstaat – wordt drastisch ingeperkt. Andere bestaande besparingsmaatregelen, zoals de beperkte indexering van de werkingsmiddelen van onze scholen, worden ondertussen aangehouden.

We kijken uit naar de concrete voorstellen die de minister nu zal doen om deze besparingen te realiseren. We staan erop dat zij de dagelijkse werking van de school niet mogen schaden. We kunnen dus niet aanvaarden dat op de dagelijkse werking van onderwijsinstellingen bespaard wordt om bijkomende (bijzondere en nieuwe) initiatieven te financieren.