Agenda Directeur-generaal

 • 05 december 2018

  Samen met een aantal leden van het directieteam en de pedagogische begeleiding bezoekt directeur-generaal de Dene Magna school, te Gloucestershire (UK). Zij krijgen inzicht in het Brits onderwijssysteem en ervaren hoe Dene Magna haar onderwijskundig beleid opzet en in de praktijk brengt.

 • 04 december 2018

  Op de open COBES-vergadering voor alle besturen van de regio West-Vlaanderen bespreekt directeur-generaal Lieven Boeve het ontwerp van memorandum aan de Vlaamse regering en de stand van zaken met betrekking tot bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

  Deze vergadering vindt plaats in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 - 8310 Brugge-Assebroek.

 • 01 december 2018

  Deze namiddag is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op het colloquium over de relatie tussen filosofie en onderwijs waarmee het emeritaat van prof. Luc Braeckmans wordt gevierd.

  Deze viering vindt plaats in het Hof van Liere, F. de Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

 • 29 november 2018

  Na avant-première van de de film ‘Inclusief’ en het debat met de regisseur Ellen Vermeulen houdt directeur-generaal Lieven Boeve een korte toespraak.

  Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290/330 te Oostende.

 • 27 november 2018

  In zijn toespraak op de open COBES-vergadering van alle besturen van de regio Antwerpen bespreekt directeur-generaal Lieven Boeve het ontwerp van memorandum aan de Vlaamse regering.

  Deze vergadering vindt plaats in het Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs, Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen.

 • 27 november 2018

  Directeur-generaal Lieven Boeve verwelkomt de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio’s Antwerpen en West-Vlaanderen. Nadien volgt de kennismaking met alle diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • 24 november 2018

  Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deel aan de ontmoetingen ter gelegenheid van de viering van het 60-jarig bestaan van de Focularebeweging en de herdenking van het overlijden van de stichteres Chiara Lubich, tien jaar geleden.

  Deze viering vindt plaats in het Centrum Eenheid, Aarschotsesteenweg  381 te Rotselaar.

 • 23 november 2018

  Na enkele korte introducerende referaten over gelijke kansen, de vrijheid van onderwijs, de verhouding tussen de 'netten' en de internationale agenda van het Vlaams onderwijsrecht en onderwijsbeleid neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan het panel van experten.

  Na de verschillende sessies en expertseminaries volgt de plenaire slotzitting.

 • 22 november 2018

  Op deze onderwijsconferentie - georganiseerd door ICOR/TORB i.s.m.

 • 22 november 2018

  Deze voormiddag houdt directeur-generaal Lieven Boeve de openingsrede van dit congres met als thema: “Strategische keuzes maken in het volwassenenonderwijs: op weg naar CVO 2.0”.

  Dit congres vindt plaats in Hotel Azaert, Hoogstraat 25 te Blankenberge.

Pagina's