Agenda Directeur-generaal

 • 21 november 2016

  Na een korte rondleiding door de school maakt directeur-generaal Lieven Boeve kennis met studenten en leerkrachten.
  Dit bezoek vindt plaats op de Campus Salvator, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt.

   

 • 17 november 2016

  Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de viering van 10 jaar Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw (vleva).
  Deze viering vindt plaats in Chalet Robinson, Steigerpad 1 te 1000 Brussel.

 • 17 november 2016

  Dit hogeschoolcongres gaat over de visie op onderwijs en studenten. Het onderwerp van de workshopsessie van directeur-generaal Lieven Boeve is de katholieke dialoogschool.
  Het congres vindt plaats op de Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel.

 • 10 november 2016

  Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de feestelijke opening van het internaat van het Guldensporencollege.
  De feestelijke opening wordt vanaf 17.30u gevierd in het Guldensporencollege, Plein 14 te 8500 Kortrijk.

 • 20 november 2016

  Op de vijfjaarlijkse bijeenkomst van alumni van de faculteit theologie en religiewetenschappen (afstudeerjaar 1981) verzorgt directeur-generaal Lieven Boeve de inleidende lezing over de katholieke dialoogschool.
  Daarna is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en vraagstelling.
  Deze bijeenkomst vindt plaats in het Maria Theresiacollege te Leuven.

 • 09 november 2016

  Naast directeur-generaal Lieven Boeve zal ook minister Hilde Crevits aanwezig zijn op de officiële opening van “KSO uit de kast”.
  Dan willen de kunstsecundaire scholen uit de verschillende netten, het KSO – of toekomstgericht ‘de domeinscholen uit het domein Kunst’ – in de openbaarheid brengen.

 • 08 november 2016

  In de abdij van Averbode geeft prof. dr. Lieven Boeve een conferentie over de katholieke dialoogschool.
  Deze conferentie vindt plaats in de Abdijstraat 1 te Averbode.

 • 08 november 2016

  Prof. dr. Lieven Boeve bezoekt de school voor buitengewoon onderwijs Windekind, Schapenstraat 98 te 3000 Leuven.

 • 30 oktober 2016

  Prof. dr. Lieven Boeve is aanwezig op de vooropening van de Antwerpse boekenbeurs.

  De boekenbeurs vindt plaats in de Antwerp Expo - Jan van Rijswijcklaan 191 - 2020 Antwerpen.

   

 • 27 oktober 2016

  Op de Startdag Basisvorming voor een 50-tal beginnende pedagogisch begeleiders, nascholers en voor het eerst ook inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst geeft directeur-generaal Lieven Boeve meer uitleg over de katholieke dialoogschool.

  Deze startdag vindt plaats in de gebouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

Pagina's