Agenda Directeur-generaal

 • 05 februari 2019

  Op de 18de Avond van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal ook directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn.

  Deze feestelijke avond vindt plaats in Het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel.

 • 31 januari 2019

  Op het colloquium van het buitengewoon onderwijs houdt directeur-generaal deze avond een toespraak en neemt daarna deel aan de avondactiviteiten.

  Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290/330 te Oostende.

 • 24 januari 2019

  Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van beweging.net die plaats vindt in het Trammuseum te Tervuren.

 • 20 januari 2019

  Op zondag 20 januari 2019 kan je van 10u tot 11u op Klara luisteren naar het programma “Berg en Dal” met directeur-generaal Lieven Boeve als gast.

 • 18 januari 2019

  Op de academische zitting ter gelegenheid van de renovatie van de gebouwen van de Visitatie Basisschool houdt directeur-generaal Lieven een toespraak over de katholieke dialoogschool.

  Nadien worden de gerenoveerde gebouwen ingewijd door Mgr. Van Looy, bisschop van Gent.

 • 16 januari 2019

  Op uitnodiging van mevrouw An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs voor het bisdom Brugge, is directeur-generaal aanwezig op de nieuwjaarsreceptie die plaats vindt in d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te 8310 Assebroek.

 • 15 januari 2019

  Vandaag verwelkomt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nieuwe directies basisonderwijs van de regio Oost-Vlaanderen. Directeur-generaal Lieven Boeve houdt een korte toespraak.

 • 14 januari 2019

  Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de studiedag “Jongeren in de godsdienstles. Van weerstand naar nieuwe onbevangenheid in zin-zoeken?” die plaats vindt in de Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22 te 3000 Leuven.

 • 13 december 2018

  Directeur-generaal Lieven Boeve, pedagogisch directeur Machteld Verhelst en secretaris-generaal Chris Smits zijn aanwezig op het afscheidsfeest van administrateur-generaal Guy Janssens, Agentschap voor Onderwijsdiensten dat plaats vindt in het Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 te Brussel.

 • 10 december 2018

  Ook op de open COBES-vergadering voor alle besturen van de regio Oost-Vlaanderen bespreekt directeur-generaal Lieven Boeve het ontwerp van memorandum aan de Vlaamse regering en de stand van zaken met betrekking tot bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

  Deze vergadering vindt plaats in Marialand 31, 9000 Gent.

Pagina's