Secundair Onderwijs

 • 12 juni 2019
  De kiesbrieven zijn eind vorige week op de post gegaan. Door het Pinksterweekend loopt de bedeling van de brieven vertraging op. Daarom geven we je tot dinsdag 18 juni om 12 uur de tijd om ons je stembiljet terug te bezorgen. Onze excuses voor het ongemak!
 • 12 juni 2019

  De basisopties van de modernisering so zijn gewijzigd. Ondanks een gemotiveerd bezwaar van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de overheid beslist om van de basisopties Sport en Voeding en horeca, zowel in de A-stroom als in de B-stroom niche-basisopties te maken. Ook de nieuw toegevoegde basisoptie Topsport vormt een niche-basisoptie.

 • 15 juni 2019

  Kris Florquin gaat met pensioen na 28 jaar directeur te zijn geweest. Op de afscheidsviering in het Vrij Technisch Instituut, Brabançonnestraat 18 te Leuven is ook directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig.

 • 07 juni 2019

  De voordrachten voor de directiecommissies basis- en buitengewoon onderwijs, en voor de coördinerend directeurs in de directiecommissie secundair onderwijs worden uiterlijk op 14 juni om 12 uur aan 

 • 07 juni 2019

  Wie heeft stemrecht?

  • Directies in een bevorderingsambt gekoppeld aan een administratief schoolnummer.
  • Coördinerend of algemeen directeurs al dan niet ingericht op basis van de globale puntenenveloppe.

  Waar zijn er verkiezingen?

 • We bundelden de meest voorkomende vragen rond LLinkid per thema en voorzagen die van een antwoord.