Voor iedereen

 • 17 september 2019

  Op 1 juli 2019 trad de zogenaamde Wet-Peeters-Ducarme in werking. De wet verplicht architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

 • 16 september 2019

  Vzw DOKO heeft de gunningsprocedure afgerond voor de levering in 2022 en 2023 van 575 GWh aardgas per jaar en 108 GWh groene stroom per jaar aan de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanverwante instellingen die hun mandaat hebben bezorgd aan vzw DOKO. De prijs was ditmaal het enige gunningscriterium.

 • 20 september 2019

  Deze avond is directeur-generaal Lieven Boeve te gast bij het Festival van de Hoop, georganiseerd door het bisdom Hasselt in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg: een evenement met hoopvolle getuigenissen, verhalen, muziek, kunst, fotografie, radio Gaga, … Dit gaat door in Tulpinstraat 75 te Hasselt.

 • 20 september 2019

  Op 1 september startte het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde in een splinternieuwe school op campus Gasthuisberg. Deze namiddag is er de plechtige opening, met onder meer om 17.00 uur een toespraak van directeur-generaal Lieven Boeve over de positie van en de visie op de toekomst van HBO5. Plaats van het gebeuren: Stfran. Herestraat 49 Leuven.

 • 20 september 2019

  Deze ochtend verwelkomt directeur-generaal Lieven Boeve een delegatie onderwijsmensen uit South Australia. Hij verduidelijkt hen de academische achtergrond en concrete uitwerking van de katholieke dialoogschool in Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

   

 • 19 september 2019

  Directeur-generaal Lieven Boeve bezoekt het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Gent (Holstraat 66) dat, naast het aanbod van TSO, BSO en DBSO, ook sterk inzet op OKAN en Duaal Leren. De school tracht een ‘springplank’ te zijn voor (maatschappelijk kwetsbare) jongeren en streeft naar een innovatieve pedagogisch-didactische aanpak.

   

 • 18 september 2019

  Directeur-generaal Lieven Boeve is uitgenodigd op de studienamiddag ‘Burgerschapsvorming op katholieke scholen’. Om 14.50 uur brengt hij een presentatie van hoe burgerschapsvorming gestalte krijgt in het katholiek onderwijs in Vlaanderen en hoe met burgerschapsprojecten de katholieke dialoogschool verder wordt geconcretiseerd.

 • 17 september 2019

  Om 16.00 uur woont directeur-generaal Lieven Boeve de opening bij van het academiejaar van de Arteveldehogeschool Gent. In de Campus Kantienberg worden toespraken van de algemeen directeur en de voorzitter afgewisseld met getuigenissen en muziekstukjes van de eigen studenten. 

 • 16 september 2019

  Tijdens de jaarvergadering van COBES brengt directeur-generaal Lieven Boeve de aanwezigen op de hoogte van de onderwijsactualiteit. Om 19.00 uur in het Vicariaat Onderwijs, Frederik De Merodestraat 18 te Mechelen.

   

 • 13 september 2019

  Brussel, 13 september 2019 – Een leerling met ADHD een pilletje geven wanneer de ouders erom vragen? Een verband verversen bij een open wonde? Een vingerprik bij een diabetespatiëntje omdat het kind zelf niet durft? Een kleuter de laatste antibiotica verstrekken die hij nog moet innemen? Sondevoeding toedienen bij een leerling met een ernstige motorische beperking?

Pagina's