Internaten

Bezoek de doelgroepenpagina van internaten ...

 • 28 mei 2020

  Gisterenavond werd de lijst van de personen die tot de risicogroep behoren, opnieuw geactualiseerd. De virologen van de GEES hebben op basis van studies van het verloop van COVID-19 de lijst verder verfijnd. De nieuwe definitie van de risicogroep vervangt de voorgaande.

 • 27 mei 2020

  Het schoolbestuur moet, met het oog op benoeming op 1 januari 2021, de betrekkingen van vastbenoemde leraren die een deeltijds of voltijds verlofstelsel (AVP, VVP of detachering) voor een volledig schooljaar opnemen vacant verklaren.

 • 27 mei 2020

  Het nooddecreet II voor onderwijs naar aanleiding van COVID-19 maakt het mogelijk voor het secundair onderwijs om in het lopende schooljaar 2019-2020 een gesubsidieerde vervanger aan te stellen. Dat kan als de afwezigheid van het te vervangen personeelslid aanvangt op of na 1 juni en dat voor een afwezigheid van tien of meer werkdagen.

 • 27 mei 2020

  De overheid besliste om de opschorting van de werking van de Vlaamse Reaffectatiecommissie voor de scholen en personeelsleden in een scholengemeenschap ongedaan te maken. Daardoor zullen personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in een school die tot een scholengemeenschap behoort, opnieuw een reaffectatie of wedertewerkstelling verkrijgen vanuit de Vlaamse reaffectatiecommissie.

 • 25 mei 2020

  Recentelijk werd de definitie van de risicogroep geactualiseerd. Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, kunnen van thuis uit werken of kunnen zich beroepen op code D046 (heirkracht). Ze melden dat aan hun werkgever. De werkgever kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort vooraleer de code toe te kennen.

 • 20 mei 2020

  Tijdens de voorbije weken diende een ziek personeelslid geen ziekteattest aan de werkgever te bezorgen. De maatregel werd tijdelijk ingevoerd om de huisartsen niet extra te belasten. Vanaf woensdag 20 mei bezorgen zieke personeelsleden opnieuw een ziekteattest aan de werkgever. Wie echter al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen.

 • 19 mei 2020

  De functie van internaatbeheerder komt vrij vanaf 1 september 2020 in het Internaat Poperinge Ten Bunderen te Poperinge.

 • 15 mei 2020

  Praten als het botst, hoe doe je dat? Wat weten we al over hoogsensitiviteit en wat nog niet? Gaat onze onderwijskwaliteit achteruit? Nieuwe Autoriteit: wat is de essentie van verbindend gezag? Wat bij een vermoeden van radicalisering op school? Begaafde jongeren, moeilijke gevallen?

 • 15 mei 2020

  Scholen starten terug op. Sommige leerlingen kunnen naar de klas, anderen krijgen nog afstandsonderwijs. En dat roept vragen op. Heel wat leerlingen – maar ook leerkrachten  – zijn onzeker, ervaren stress of voelen zich angstig. Hoe ga je daarmee om en waar moet je op letten? Kan je als leerkracht jouw leerlingen hierbij ondersteunen?  

 • 15 mei 2020

  Contactbubbels, social distancing en handhygiëne zijn de drie basisregels om je school veilig terug op te starten. Die contactbubbels bestaan uit maximaal 14 leerlingen. Alleen bubbels die uitsluitend uit 2,5 tot 6-jarigen bestaan, kunnen tot 20 kleuters tellen. In de internaten bestaat de leefgroep of bubbel uit maximaal 10 internen.

Pagina's