Vlaanderenbreed

 • 21 oktober 2015
  Met de regelmaat van de klok horen of lezen we informatie over de aangroei van het aantal kleuters en het aantal leerlingen in het lager onderwijs, in hoofdzaak - maar niet alleen - in de grootstedelijke context. Het effect ervan op de scholenbouw en de schoolinfrastructuur staat beter gekend als de capaciteitsproblematiek.
 • 21 oktober 2015

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij met de solidariteit die scholen getoond hebben ten aanzien van collega-scholen die te kampen hadden met begeleidingsproblemen ten gevolge van de bevriezing van de GON-ondersteuning. Door die solidariteit kan de kwaliteit van de GON-begeleiding gegarandeerd worden, ook in scholen met een stijging van het aantal GON-leerlingen.

 • 19 oktober 2015

  Het oktobernummer van Forum is verschenen. Onze directeur-generaal Lieven Boeve nodigt je uit mee te denken over onderwijskwaliteit in ‘Rok jij mee?’. Lees  meer over de ‘Trein der 1000’ in het kader van herinneringseducatie,  over eindtermen die nu kerndoelen worden en over hoe we samen met moslims katholieke dialoogschool vormen.

 • 20 oktober 2015

  Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) biedt leerkrachten een waaier aan audiovisueel materiaal van de openbare omroep, de regionale omroepen en diverse erfgoedinstellingen, zoals musea en archieven, aan. Met een aanbod geselecteerd door en voor leerkrachten én op maat van het onderwijs, staat Testbeeld garant voor educatief relevan

 • 20 oktober 2015

  Het vormingsaanbod voor bestuurders schooljaar 2015-2016 heeft heel wat interessante thema’s in petto. We starten op 29 oktober 2015 met een Masterclass over Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext. Johan Verschueren s.j.

 • 19 oktober 2015

  Sinds 1 september 2012 is het leerplan Mediaopvoeding van kracht. Het katholiek basisonderwijs ontwikkelde al veel concreet materiaal dat in de school bij dat leerplan kan worden gebruikt.

 • 19 oktober 2015

  Het oktobernummer van School+visie, het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs, is verschenen.

 • 17 oktober 2015

  Op vrijdag 27 november 2015 organiseren het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen een gratis studienamiddag voor preventieadviseurs over “Ernstige arbeidsongevallen”. Deze vindt plaats vanaf 13.30 u.

 • 18 oktober 2015

  Het voorstel van de N-VA-parlementsleden Daniels en Van Dijck om 50 miljoen euro van de middelen voor gelijke onderwijskansen (GOK) exclusief om te zetten naar omkaderingsmiddelen voor taalbadklassen wekt grote verbazing bij de scholen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Gazet van Antwerpen, 17 oktober 2015). En dat omwille van minstens vijf redenen.

 • 16 oktober 2015

  In het kader van de Voorleesweek organiseert de VCOV, in samenwerking met de andere ouderkoepels, opnieuw de Grote Voorleesdag. Na het grote succes van de eerste editie, kunnen ouderwerkingen en scholen tussen 21 en 29 november ouders uitnodigen om op school te komen voorlezen.

Pagina's