Professionalisering

 • 28 maart 2019

  In het kader van de vernieuwde lerarenopleiding zoekt de KU Leuven een aantal secundaire scholen die bereid zijn hun lokalen ter beschikking te stellen tijdens de herfst- (2019) of krokusvakantie (2020) om een driedaags opleidingsonderdeel te laten plaatsvinden.

 • 28 januari 2019

  Het Vlaanderenbreed Stageregistratiesysteem ondersteunt in opdracht van de Vlaamse Overheid de aanvraag van stages tussen 70 procent van alle secundaire scholen en alle lerarenopleidingen in Vlaanderen. 

 • 18 januari 2019

  Ben je op zoek naar een nieuwe benadering voor jullie schoolwerkplan? Droom je van een bruikbaar, integraal en gedragen plan dat ondersteunend werkt? We bieden een sjabloon voor schoolwerkplanning aan op basis van de rubrieken van het OK. Via een concrete methodiek betrekken we leraren actief en systematisch in het planningsproces.

 • 13 december 2018

  Op 14 februari 2019 organiseert het departement Onderwijs en Vorming samen met de Vlaamse Onderwijsraad de inspiratiedag School Onderzoek om de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. Onderwijsprofessionals kunnen onderzoek gebruiken om hun dagelijkse praktijk te onderbouwen. Ze zijn echter niet enkel gebruikers.

 • 02 oktober 2018

  ProfS, onze driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs, is in elke regio van start gegaan. We verwelkomen in het eerste jaar 88 beginnende schoolleiders en wensen hen alvast heel veel succes in hun nieuwe functie. In het tweede jaar volgen 92 deelnemers onze opleiding. In het derde jaar zijn dat er 114.

 • 24 september 2018

  Hoe meerwaarde creëren met duurzaam HR in onderwijs? Groeien in engagement, reflectie en dialoog
  Vrijdag 23 november 2018, Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid, Antwerpen.

 • Jaarlijks initiatief van de Kerngroep kwaliteit, leidinggeven en HR. 

 • 12 juni 2018

  Voor het schooljaar 2018-2019 werkte Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met internationale partners een internationaal professionaliseringsaanbod uit. Leraren - bij voorkeur teams - kunnen zich internationaal professionaliseren. Heeft je school over een Erasmus+ KA1 project? Dan kun je middelen uit het project gebruiken om de cursussen bij te wonen.

 • 05 juni 2018

  Al meer dan vijftien jaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen de opleiding ProfS voor beginnende schoolleiders basisonderwijs.  Meer dan 1 700 startende directeurs volgden deze driejarige opleiding al. In de vijf regio's vinden momenteel de certificaatsuitreikingen van onze derdejaars plaats. Wij willen hen danken voor hun volgehouden inzet! 

Pagina's