persbericht

Luchtkwaliteit: nood aan investeringsplan voor komende winters

ma 6 december 2021
Vandaag vragen parlementsleden Loes Vandromme en Jean-Jacques De Gucht om een luchtbehandelingsplan in het Vlaams onderwijs. Na het plan ter financiering van de CO2-meters is het moment gekomen dat er dringend werk gemaakt wordt van een luchtbehandelingsplan. Dat is des te meer noodzakelijk omdat vele scholen kampen met een sterk verouderd gebouwenpark.

Wanneer er geen ventilatie-installatie is, moet een school kiezen voor verluchting: het openen van ramen en deuren. Soms volstaat dat, maar dat leidt tot comfortproblemen (tocht, lawaai, koude …). Bovendien lopen de stookkosten hoog op. Dat is voor onze scholen een zware financiële dobber en het druist in tegen onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Het coronavirus zal ook de komende winters onze samenleving en onderwijs beïnvloeden. Een investering in luchtkwaliteit door een ventilatie-installatie te voorzien, is dan de meest voor de hand liggende oplossing. Maar waar dat niet mogelijk is, kan een luchtbehandelingsapparaat (zuivering en desinfectie) wellicht soelaas bieden wanneer verluchting niet lukt, ontoereikend is of te zwaar weegt op de comforteisen in het lokaal. We vragen aan de overheid om hiervoor op korte termijn de nodige extra budgetten beschikbaar te maken.

Ondertussen vragen we ondersteuning in het onderzoek naar de efficiëntie van de toestellen die op de markt worden aangeboden.