Langdurig afwezige directeur

Onder strikte voorwaarden kan de betrekking van een voltijds vastbenoemde directeur door het schoolbestuur als vacant worden beschouwd wanneer hij drie volledige schooljaren een volledige dienstonderbreking heeft genomen. Daardoor kan ook de opvolger vast benoemd worden, terwijl ook de eerst benoemde directeur zijn statuut behoudt.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Vaste benoeming