Katholieke dialoogschool

Voor wie wil weten wat katholieke dialoogschool inhoudt, brengen we hier de nodige basisteksten samen. 

Katholieke dialoogschool in de pers

07 mei 2016

Zoals velen van jullie was ik op woensdagmorgen onaangenaam verrast door de koptitel en de teneur van de eerste drie pagina’s in De Morgen.

03 mei 2016

Vandaag las je wellicht in De Morgen de polariserende koppen rond moslims en islam in het katholiek onderwijs. Gelegenheid voor het artikel was een kort telefonisch interview gisteren naar aanleiding van de nieuwe programmering van levensbeschouwelijke vakken in onze hogescholen.

Pagina's

  • Een katholieke dialoogschool wil vanuit haar traditie leerlingen vormen zodat zij de toekomst vorm kunnen geven. Op die manier draagt een katholieke dialoogschool bij aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving. Op deze pagina geven we meer duiding en voorbeelden uit de praktijk, om te tonen wat vorming op een katholieke dialoogschool kan inhouden.