Kandidaatstelling

Om recht te kunnen laten gelden op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in een wervingsambt, of om vast te worden benoemd in een wervingsambt, moet het personeelslid zich kandidaat stellen volgens de procedure die is vastgelegd door het decreet Rechtspositie.

Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Tijdelijke aanstelling en Vaste benoeming.