Interne pedagogische begeleiding

In het secundair onderwijs kan een leraar niet enkel worden belast met contacturen (lesuren), maar ook met “uren die geen lesuren zijn”, d.w.z. opdrachten die in aanmerking worden genomen als onderdeel van zijn statutaire betrekking, en waarvoor hij dan ook wordt bezoldigd. De bekendste vorm van “uren die geen lesuren zijn”, zijn de Bijzondere Pedagogische taken (BPT). Daarnaast kent het gewoon so ook uren voor Interne Pedagogische Begeleiding (IPB), klassenraad, klassendirectie, inhaallessen, nascholing en seminaries.

Meer informatie hierover vind je onder de thema’s OmkaderingBekwaamheidsbewijzen en Prestatieregeling.