Interim

Onder strikte voorwaarden kan de een gesubsidieerd personeelslid tijdens zijn dienstonderbreking worden vervangen, en ontvangt de interimaris salaristoelagen van de overheid. Voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs zijn de voorwaarden strenger dan voor het basisonderwijs en de internaten.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Vervangingen