Kijkwijzer voor het GOK-beleidsplan

Regelgeving

De Vlaamse overheid voorziet regelgeving m.b.t. GOK in het buitengewoon onderwijs. Daarin vind je de krijtlijnen terug waarbinnen scholen hun GOK-beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

BuBaO

BuSO

Wil je snel informatie over GOK in het buitengewoon onderwijs? Of wil je GOK aan je team voorstellen? Bekijk de samenvattende powerpoint zoals op de nascholing GOK werd voorgesteld.

Functiebeschrijving GOK-coördinator

Hier vind je een model van functiebeschrijving voor de GOK-coördinator.

Draaiboek GOK

Het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het GOK-beleid is gebaseerd op de 'kwaliteitscirkel van GOK'. Dit wordt verder geconcretiseerd 'GOK in de steigers' en 'zelfevaluatie van GOK'.

GOK in de steigers

Een GOK-cyclus duurt drie schooljaren. In het eerste trimester van het eerste schooljaar ontwikkelen scholen hun GOK-beleid vertrekkend van een beginsituatie-analyse (BSA).

De screeningsinstrumenten vind je onder de GOK-thema's en in onze Toolbox.

Zelfevaluatie van GOK

In het tweede trimester van het tweede jaar wordt een grondige zelfevaluatie van het GOK-beleid verwacht.

Werkvormen bij BSA en zelfevaluatie

Kwaliteit van het GOK-beleid

Wat vinden we zelf van ons GOK-beleid

Controle op GOK door de onderwijsinspectie

 

GOK-thema's

Functionele taalvaardigheid

"Een gericht aanbod rond taalvaardigheidsonderwijs uitwerken, waarbij de taalvaardigheid, zoals luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten, bij leerlingen wordt bevorderd" (zie regelgeving).

Onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning

"Onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aanbieden aan ouders" (zie regelgeving).

Netwerken opnemen voor sociale functies

"De (laagdrempelige) sociale functies opnemen in een netwerk met partners uit andere sectoren" (zie regelgeving).

De kracht van je schoolnetwerk - artikel In Dialoog - 2017-2018 - 3

Inspiratietekst: Netwerken voor sociale functies met niet-onderwijspartners opnemen

Achtergrondinformatie en links:

Documentatie