Gelijke onderwijskansen heeft als doelstelling een geïntegreerd beleid dat:

  • alle leerlingen optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen en
  • uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaat en daarom specifiek aandacht heeft voor leerlingen uit kansarme milieus.

Contacteer

Documentatie