Fusie

Fusie is de samenvoeging van twee of meer onderwijsinstellingen, waaruit een kleiner aantal instellingen ontstaat.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Herstructurering