Leidraad implementatie engagementsverklaring

Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. We presenteerden op ons congres onze nieuwe engagementsverklaring samen met onze partners.

Samen werken we aan katholieke dialoogscholen!

Sinds 1994 krijgen personeelsleden in het katholiek basis- en secundair onderwijs bij hun contract de ‘Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’. Bijna een kwarteeuw later is het onderwijs grondig veranderd. Katholiek onderwijs wordt geprofileerd vanuit het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. De tekst was dus aan herziening toe. Op het congres van 22 januari 2019 hielden we de ‘Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen’ boven de doopvont.

Onze partners geven in onderstaand filmpje aan waarom ook zij zich engageren om katholieke dialoogscholen te realiseren.