Uittreksels uit Belgisch Staatsblad

Hier vind je uittreksels uit het Belgisch Staatsblad onder meer met betrekking tot wetten, decreten en besluiten die relevant zijn voor onderwijs.

Pagina's

20-12-2018

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018 betreffende de goedkeuring van het beoordelingskader opleidingsaccreditatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit van de Directeur-generaal van 12 november 2018 - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

29-11-2018

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning – Eindejaarstoelage 2018

Pagina's