PC 152

Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

In het Paritair Comité 152 en het Paritair Subcomité 152.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) gesloten met betrekking tot de verloning en arbeidsvoorwaarden van het arbeiderspersoneel.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lees de mededelingen over PC 152 van het kalenderjaar 2014.

Lees de mededelingen over PC 152 van het kalenderjaar 2013.

Lees de mededelingen over PC 152 van het kalenderjaar 2012.

Lees de mededelingen over PC 152 van het kalenderjaar 2011.

Lees de mededelingen over PC 152 van het kalenderjaar 2010.

Lees de mededelingen over PC 152 van het kalenderjaar 2009.