22 september 2015

Het interprofessioneel Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert woensdag 7 oktober een nationale betoging in Brussel.

21 september 2015

Informatiebrochure: Ronde van Vlaanderen Basisonderwijs

15 september 2015

Om de praktijkschok van nieuwe leraren lager onderwijs te verzachten heeft Thomas More Hogeschool een website ontworpen die een heleboel nuttige informatie bundelt. Lees het volledige persbericht.

09 september 2015

Omdat er eind vorig schooljaar signalen waren over een sterke vermindering van het aantal aanmeldingen van nieuwe GON-leerlingen voor het schooljaar 2015-2016, werd beslist de GON-ondersteuning te bevriezen.

09 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overschrijding van de 3 %-norm voor bijzondere pedagogische taken in het kader van de aanwending van de uren per leraar.

08 september 2015

Voor federale ambtenaren is de vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen sinds 1 juli lichtjes gedaald tot 0,3412 euro/km. Dat is een minieme vermindering in vergelijking met vorig jaar. Dat bedrag geldt ook voor het tijdelijk onderwijs aan huis.

08 september 2015

We vernemen dat sommige scholen en centra zich afvragen of er in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs pas na 30 dagen een vervanger in het ondersteunend personeel of in BPT-uren mag aangesteld worden.

08 september 2015

In de eerste editie van onze nieuwsbrief brachten we in herinnering dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook voor het schooljaar 2015-2016 het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs organiseert. Daarbij brengen wij secundaire scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, in contact met scholen die bereid zijn om de ruimte die ze in hun urenpakket hebben, uit te lenen.

02 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst inwerken in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs.

Pagina's