27 maart 2019

Op woensdag 18 september 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een heuse inspiratiedag internationalisering Internationalisation: Changing lives, opening minds?. Reserveer de datum alvast in je agenda.

25 maart 2019

Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

25 maart 2019

In het verlengde van de onlangs verschenen publicatie Hoop doet leren werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen volop aan de concretisering van het nieuwe jaarthema voor het schooljaar 2019-2020: Handen vol hoop.

25 maart 2019

Veerkracht

Ten voeten uit

20 maart 2019

Hoe kunnen we leerlingen vormen tot kritische en verantwoordelijke burgers? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op inspirerend burgerschap. Zo willen we leerlingen inspireren om, vanuit de dialoog met de ander, bij te dragen aan een open en solidaire samenleving. Op die manier leidt het burgerschapsproject tot het concretiseren van de katholieke dialoogschool.

18 maart 2019

Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

18 maart 2019

Toen onderwijscommissaris Caroline Gennez begon met haar intro, schreef ik meteen in mijn notities “ooit nog ’s aan bod gekomen, herinner ik me vaag”. Het thema kwam overigens niet onverwacht van haar kant. Maar wat bleek bij nader toezien?

12 maart 2019

De deelnemers aan het congres Ambitieus genereus van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontvingen in hun congrestas al een exemplaar van een placemat. Op die placemat staan basisteksten die aan de basis van een katholieke dialoogschool liggen.

Pagina's