12 maart 2019

De deelnemers aan het congres Ambitieus genereus van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontvingen in hun congrestas al een exemplaar van een placemat. Op die placemat staan basisteksten die aan de basis van een katholieke dialoogschool liggen.

11 maart 2019

Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

25 februari 2019

We vervolledigden het aanbod voor de vastenwerking op school met een bezinnende diamontage.

22 februari 2019

Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen.

19 februari 2019

Dromen we niet allemaal van een rechtvaardige samenleving? Voor de veertigdagentijd roept Katholiek Onderwijs Vlaanderen op om mee de weg te banen naar een wereld en een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen, waarin ieder rechtop kan lopen en elk krijgt waarop hij recht op heeft, waar mensen opkomen voor elkaar.

18 februari 2019

De Brusselse en andere straten zijn al zes weken het toneel voor jongeren die opkomen voor het klimaat. In de media, aan de keukentafels, in de wachtrij van de supermarkt voelen en spreken we over een dilemma: we moedigen inspirerend burgerschap aan, maar vragen onszelf af of spijbelen in deze situatie wel kan.

04 februari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een partner in het Erasmus+ project '3 Dimensions of Inquiry in Physics Education' (3DIPhE).

31 januari 2019

Scholen gaan heel verschillend om met klimaatspijbelaars. In vele gevallen probeert men een alternatieve straf/taak toe te kennen die verband houdt met het ruime thema van duurzaamheid (dat daarenboven ook een van de wegwijzers is van ons vormingsconcept).

07 februari 2019

Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dit gestalte geven?’

Pagina's