02 juli 2018

Op 1 oktober 2018 lanceert de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een MOOC over de katholieke dialoogschool. Een MOOC is een Massive Open Online Course, een gratis academische cursus die openstaat voor deelnemers uit de hele wereld. De Engelstalige cursus heet Enhancing Catholic School Identity (ECSI) en wordt verzorgd door Prof.

27 juni 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil voor het schooljaar 2019-2021 een Erasmus+ KA1 mobiliteitsproject indienen én coördineren rond het thema 'Uitdagende leeromgevingen ontwikkelen & clusteren'. Bij goedkeuring zullen teams internationaal leren hoe ze kunnen samenwerken om uitdagende leeromgevingen voor hun leerlingen te ontwikkelen en te clusteren.

25 juni 2018

Deze vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Jos De Meyer sloten eigenlijk naadloos aan bij de eerdere vraag van Tine Soens in deze commissievergadering.

25 juni 2018

In samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert Escolas de Vialonga van 24 tot 28 september 2018 een vijfdaagse cursus over effectief professioneel leren in Lissabon.

18 juni 2018

Leeftocht gaat volgend schooljaar op stap en trekt elke maand een ander paar schoenen aan om samen op pad te gaan. Stap je mee?

12 juni 2018

Voor het schooljaar 2018-2019 werkte Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met internationale partners een internationaal professionaliseringsaanbod uit. Leraren - bij voorkeur teams - kunnen zich internationaal professionaliseren. Heeft je school over een Erasmus+ KA1 project? Dan kun je middelen uit het project gebruiken om de cursussen bij te wonen.

05 juni 2018

Al meer dan vijftien jaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen de opleiding ProfS voor beginnende schoolleiders basisonderwijs.  Meer dan 1 700 startende directeurs volgden deze driejarige opleiding al. In de vijf regio's vinden momenteel de certificaatsuitreikingen van onze derdejaars plaats. Wij willen hen danken voor hun volgehouden inzet! 

01 juni 2018

Naar aanleiding van het decreet leerlingenbegeleiding werd de terminologie van een kwaliteitsverwachting uit het referentiekader OK veranderd. Het gaat om de tweede kwaliteitsverwachting onder de rubriek ‘Begeleiding’.

28 mei 2018

Bij het einde van het schooljaar is gips teken van verbondenheid. Download het juninummer en de bladwijzer van Leeftocht.

22 mei 2018

Ook deze vragen waren eigenlijk een voorafname op de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2018 met de onderwijsinspectie (en zonder de minister), die een week later gepland stond, maar inderdaad, een gedachtewisseling met instanties of personen x en y is één zaak, een vraag om uitleg aan de bevoegde minister een ander.

Pagina's