28 november 2018

Op vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vond een gesprek plaats met de onderwijsinspectie basisonderwijs. De inspectie bevestigde nadrukkelijk dat de eerder gemaakte afspraken over het gebruik van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) in het buitengewoon basisonderwijs onverkort blijven gelden.

27 november 2018

Op woensdag 21 november 2018 stelden Imec, KU Leuven en de Vlaamse overheid zes projecten voor die ze selecteerden voor Smart Education @ Schools. In de projecten bedenken en ontwikkelen leraren technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs.

26 november 2018

In het voorjaar van 2019 staat er ook bij jou in de buurt weer een kick-off duaal leren op het programma. In samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming, de pedagogische begeleidingsdiensten, de VDAB en verschillende sectororganisaties stelt SYNTRA Vlaanderen elk jaar een boeiend programma samen voor beginnende én ervaren trajectbegeleiders.

20 november 2018

Begrijpend leesexpert Kees Vernooy formuleerde volgende formule voor goed begrijpend leesonderwijs: BL = TO x TL x LM x VK x WK x LS . Met andere woorden, begrijpend leesonderwijs is een combinatie van inzetten op taalontwikkeling (TO), technisch lezen (TL), leesmotivatie (LM), voorkennis (VK), woordkennis (WK) en leesstrategieën (LS).

19 november 2018

www.nt2020.be is dé portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen.

15 november 2018

Op woensdag 12 december 2018 organiseren we een dag resonans over de nieuwe leerplannen van de basisopties voor de A- en B-stroom.

14 november 2018

‘Tell Your Story’ is een tool die kan gebruikt worden om jongeren de kans te geven hun verhaal te vertellen, in het bijzonder wanneer ze dreigen vroegtijdig af te haken.

13 november 2018

Vanuit onze visie op vorming komen in het hele curriculum van elke leerling secundair onderwijs alle vormingscomponenten aan bod (o.m. sociale vorming, economische vorming, maatschappelijke en historische vorming, talige vorming, culturele vorming …).

12 november 2018

Deze week weliswaar interessante, maar zeker geen politiek heikele vragen om uitleg vooral vanuit de N-VA-fractie en één vraag vanuit de CD&V-fractie. Het aantal aanwezige onderwijscommissarissen was eerder mager te noemen.

Pagina's