14 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 stelden de onderzoekers Steven Groenez en Johan Surkyn hun capaciteitsmonitor m.b.t. schoolinfrastructuur voor in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

14 oktober 2015

Het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met vzw Coprant, organiseert op 23 november 2015 een '8ste Welzijnsdag voor het onderwijs'. Deze nascholing biedt de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming voor preventieadviseurs.

12 oktober 2015
In een gezamenlijk persbericht kondigden viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en vicepremier Kris Peeters een verlaging aan van het BTW-tarief voor scholenbouw van 21% naar 6% vanaf 01.01.2016.
30 september 2015

In het schooljaar 2015-2016 werd een ruime informatieronde georganiseerd met betrekking tot het project van de Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting. Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Even een korte stand van zaken. Wat mogen jullie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten?

28 september 2015

Op 6 juli zijn in het Belgisch Staatsblad enkele wijzigingen aan het model voor dubbele boekhouding in het katholiek onderwijs gepubliceerd. Dit model dateert uit 2006 en legt een specifieke regelgeving vast waarbinnen schoolbesturen die aan de criteria van een grote of een zeer grote vzw beantwoorden, hun boekhouding kunnen voeren.

23 september 2015

Op 17 juli 2015 stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs' en met de werkwijze en de aanpak die daarin worden voorgesteld.

22 september 2015

Om scholen te helpen bij de (her)aanleg van hun speelplaats, heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie het project ‘BuitenSpel’ in het leven geroepen. Via dat project kunnen scholen een subsidie van maximaal 100.000 euro aanvragen, afhankelijk van het aanvraagdossier.

22 september 2015

Het provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid richt - in samenwerking met campus Paulo, Brandopleiding - in het voorjaar 2016 een opleiding ‘brandvoorkoming en –bestrijding’ in. Deelnemers kunnen kiezen voor een volledige opleiding (theorie en praktijk) of voor een praktijkopleiding (voor wie reeds een theoretische achtergrond heeft).

22 september 2015

De tweejaarlijkse vakbeurs ‘Edubuild & IT’ is aan haar vierde editie toe. Deze Beurs gaat door op 15 en 16 oktober 2015 in Gent. Deelname is gratis. Een uitnodiging vind je hier.

21 september 2015
Zoals alle vzw’s is ook een schoolbestuur verplicht om haar aangifte inzake de rechtspersonenbelasting tijdig in te dienen. Voor het aanslagjaar 2015 onderscheiden we volgende situaties:

Pagina's