16 december 2015

We berichtten reeds eerder in een Nieuwsbriefbericht van 14 oktober 2015 dat er een hervorming op til was omtrent de financiering van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.

16 december 2015

In januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de regio's een vorming waarbij het nadenken over een goed organisatiemodel uitvoerig verkend wordt. Tijdens deze vorming bespreken we diverse invalshoeken die bij dergelijk denk- en ontwikkelproces belangrijk zijn.

16 december 2015

De EPB-eisen voor nieuwbouw worden vanaf 01 januari 2016 weer aangescherpt naar E55 voor schoolgebouwen

Het doel van de EPB-regelgeving is het creëren van energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen als resultaat van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud.

15 december 2015

Deze vraag sluit aan bij de vraag over de directeur-coördinator basisonderwijs van dezelfde vragensteller en bij de actualiteit van een gloednieuw OESO-rapport ter zake (cf.

15 december 2015

Het grootste probleem voor scholen van alle onderwijsnetten in dit verband is een gebrek aan kennis over de regelgeving overheidsopdrachten of een gebrek aan kennis over het product of de dienst die men wenst te kopen.

15 december 2015

Caritas International is dringend op zoek naar extra opvangplaatsen voor vluchtelingen.

We zouden het bijna durven te vergeten met de aankomende kerstdrukte, maar er zijn nog steeds vele vluchtelingen in nood.

15 december 2015

Enkele maanden geleden werd in het kader van de taxshift een BTW-verlaging aangekondigd voor scholenbouw vanaf 01.01.2016. Waar staan we nu aan de vooravond van de Kerstvakantie 2015?

07 december 2015

OVAM wil het totaal aan asbesthoudende materialen in de Vlaamse scholen inschatten en voert daartoe in een steekproef van 300 scholen een uitgebreidere asbestinventarisatie uit. Een extern inspectiebureau voert die inventarisatie discreet en gratis uit.

02 december 2015

In januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen vormingen rond specifieke aspecten van Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. De vorming richt zich tot bestuurders, eventueel vergezeld van hun coördinerend of algemeen directeur.

Pagina's