03 februari 2016

Sinds vele jaren bekommert de vzw Opvoeding en Ontwikkeling zich om de opleiding van jongeren in de derde wereld, vooral in Afrika en Zuid-Amerika. Zij hebben onze hulp nodig.

02 februari 2016

Het tijdschrift voor inrichtende machten en schoolbesturen van het Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt - DCAIM Hasselt brengt actuele informatie naar de lezer toe.

01 februari 2016

Tijdens het voorjaarsseminarie, dat plaatsvindt in de maand maart, kiezen bestuurders een vorming naar keuze. Het aanbod is afhankelijk van de regio maar bestuurders zijn vrij om ook een bepaald thema te volgen in een andere regio. Volgende onderwerpen komen aan bod:

02 februari 2016

In Nieuwsbrief 16 is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017 ingeleid.

29 januari 2016

Er wordt in 2016 een nieuwe procedure gevolgd inzake de verdeling van de zg. capaciteitsmiddelen.

27 januari 2016

Op donderdag 4 februari 2016 organiseren de vormingsmedewerkers voor besturen in de parochiezaal van Oostduinkerke, Vrijheidsstraat 7, van 14.30 u. tot 16.30 u. of van 18.00 u. tot 20.00 u.

22 januari 2016

Onderwijscommissaris De Meyer had met zijn vraag een meer evenwichtige spreiding op het oog van opleidingsvorm 4 in het buitengewoon onderwijs. Minister Crevits benadrukte in haar antwoord vooral het feit dat het onderscheid tussen opleidingsvorm 4, de best omkaderde opleidingsvorm van het buso, en het geïntegreerd onderwijs (gon) bewaard moet blijven.

22 januari 2016

Het belangrijkste in het antwoord van minister Crevits was hier de bevestiging van de timing die zij gaf tijdens de bespreking van de conceptnota deeltijds kunstonderwijs in de commissievergadering van 29 oktober 2015. Het blijft de bedoeling het niveaudecreet en de uitvoeringsbesluiten op 1 september 2018 in werking te laten treden.

21 januari 2016

In de context van de vluchtelingenopvang had de Vlaamse Regering al eerder voor de begroting-2016 ruim 1 miljoen euro extra vrijgemaakt en er is nu een procedure uitgewerkt waarbij scholen een aanvraag kunnen indienen bij de onderwijsadministratie om een mobiele unit te plaatsen. (Cf.

Pagina's