17 november 2015

Het verhaal rond Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS) heeft vele kanten. Iedereen is het eens over de onderliggende basisdoelstelling. We vertrekken vanuit respect voor en vertrouwen in onze huidige 6 000 bestuurders en hun directieteams.

18 november 2015

Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft weer boeiende informatie voor de lezer (bestuurder) in petto.

16 november 2015

Recent heeft het Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming een besluit uitgevaardigd waarin het systeem wordt verlengd van tegemoetkoming voor bepaalde schoolbesturen in hun kosten voor een commissaris.

09 november 2015

Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke internaten vallen onder de interne planningsprocedure. Internaten die op 1 september 2016 herstructureren (fusie, opsplitsing, verhuis, afschaffing, bijkomende vestigingsplaats) of die hun aanbod uitbreiden (bv. internaat secundair onderwijs dat zich ook richt naar leerlingen basisonderwijs; bv.

09 november 2015

Veel scholen stellen vragen over 30 november, indieningsdatum voor de programmaties bij AgODi.

09 november 2015

Op voorwaarde dat de scholen beschikken over een goedkeuring van de DPCC, worden volgende initiatieven ten laatste 30 november 2015 ingediend bij AgODi:

09 november 2015

De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de tweede interne planningsronde.

09 november 2015

De fusie/herstructurering van scholen, de oprichting van vestigingsplaatsen, de herschikking van het bestaande studieaanbod per vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen, evenals de opstart van GON-begeleiding of doelgroepverruiming binnen de GON-begeleiding ressorteren onder de tweede interne planningsronde.

28 oktober 2015

De Dienst Bestuur en organisatie organiseert op 8 en 10 december 2015 de opleiding 'Overheidsopdrachten en inkoopbeleid'. Het is een tweedaagse waarbij de deelnemers worden ondergedompeld in de wereld van de overheidsopdrachten en wat eraan vooraf gaat.

28 oktober 2015

Directieteams of individuele directies die zich in alle aspecten van het personeelsbeleid binnen hun school willen verdiepen, kunnen intekenen op een van de vijf modules over personeelsbeleid die in de loop van de volgende maanden gepland worden.

Pagina's