11 september 2018

Een nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn verplicht vzw’s en stichtingen binnenkort om de persoonsgegevens van de uiteindelijke begunstigden van de vzw aan te melden bij het UBO-register. De nieuwe registratieverplichting is ook van toepassing op stichtingen.

04 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden vertrouwd maken met de vernieuwde vzw-wetgeving. Daarom groepeerden we de belangrijkste wijzigingen onder drie thema's. Voor elk van die thema's voorzien we een vorming op een woensdagnamiddag. De lesgevers zijn specialisten van PROCURA.

04 september 2018

Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure.

04 september 2018

In artikel 3 van het vervolgprotocol asbestafbouwbeleid scholen (incl. internaten en CLB’s) van het gesubsidieerd onderwijs staat dat OVAM zich engageert om in te staan voor de ‘Opleiding eenvoudige handelingen bij asbestverwijdering’.

04 september 2018

Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Of ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie?

29 augustus 2018

Onderwijsvzw’s zijn normaal gezien onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Alleen wanneer de vzw ook een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit uitoefent die niet enkel als doel heeft om de onderwijs-hoofdactiviteit te ondersteunen, valt de vzw onder de vennootschapsbelasting.

29 augustus 2018

In de loop van 2016 werden de regels voor de ventilatie van arbeidsplaatsen aanzienlijk verstrengd. Het Koninklijk Besluit van 25 maart 2016, dat een aanpassing is van de Codex Welzijn op het Werk, legt eisen op aan werkplekken. Dat heeft dus ook gevolgen voor binnenruimten waar leraren en ander personeel tewerkgesteld zijn, evenals voor daarmee gelijkgestelde personen (o.a.

28 augustus 2018

Graag vragen we even je aandacht voor het échte terug ‘naar school’: de dagelijkse weg tot aan de schoolpoort. Minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceerde voor de vakantie de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’.

22 augustus 2018

Op donderdag 23 en vrijdag 24 augustus 2018 volgen de medewerkers van de Dienst Bestuur & organisatie een tweedaagse vorming op een externe locatie. Tijdens die tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar.

20 augustus 2018

Aanvragen van scholen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap, gaan steeds uit van de scholengemeenschap. Je voegt aan de aanvraag het advies van het medezeggenschapscollege en van het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap toe.

Pagina's