01 oktober 2019

De aankoop van schoolboeken is steeds onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten.

30 september 2019

Naar aanleiding van de lancering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin ook een aantal nieuwe bepalingen staan over de aansprakelijkheid van bestuurders, hebben sommige schoolbesturen de wens om de verzekerde kapitalen voor de waarborg bestuurdersaansprakelijkheid te verhogen. 

30 september 2019

In nieuwsbrief 172 publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs.

25 september 2019

Een vreemde context en dito ervaring toch op deze dag: met op de achtergrond nog lopende onderhandelingen met het oog op een nieuwe Vlaamse regering, maar met gelijk ook nog een Vlaamse regering in eveneens lopende zaken mét een bevoegde onderwijsminister, aan wie vragen om uitleg gesteld werden, soms door nieuwe Vlaams Parlementsleden, soms door niet-nieuwe en dat allemaal in een zgn.

25 september 2019

Wie het UBO-register van het schoolbestuur of van de met onderwijs verbonden vzw’s, stichtingen of andere entiteiten nog niet heeft kunnen invullen, hoeft niet meteen te panikeren. Er zullen voorlopig geen boetes worden uitgeschreven ten aanzien van de bestuurders. De gedoogperiode duurt tot 31 december 2019.

25 september 2019

De deadline voor de aangifte van de rechtspersonenbelasting is voor schoolbesturen uitgesteld van 26 september tot 10 oktober 2019.

25 september 2019
Schrijf je nog snel in voor de twee initiatieven die er vanaf volgende week aankomen:
25 september 2019

Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dat niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren.

Tijdens de vorming staan we eerst stil bij meerdere contextfactoren die ons tot die ambitie aanzetten: ons opvoedingsproject, de wet op psychosociaal welbevinden, de wetenschappelijke onderbouw …

25 september 2019

In het najaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een avond waarbij we samen de mogelijkheden verkennen om je personeelsbeleid diverser te maken. Je hoort inspirerende getuigenissen. Je kunt aansluiten op 17 oktober 2019 in Mechelen of op 21 november 2019 in Gent.

24 september 2019

Al enkele jaren is er binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een bemiddelingspool die scholen ondersteunt in hun conflicten.

Pagina's