23 oktober 2018

Na het succes van de vorige twee oproepen maakt de Vlaamse regering opnieuw drie miljoen euro vrij voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.

23 oktober 2018

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer ging terug op o.a. een artikel in De Tijd van 28 juni 2018.

23 oktober 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, nieuwe vestigingsplaatsen en de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaatsen ressorteren onder de interne planningsprocedure.

17 oktober 2018

In OD XXIX lezen we dat ook na 2020 de figuur van de scholengemeenschap blijft bestaan. Ook zonder nieuw decretaal kader zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar BOS-werf onverminderd voort. Scholen beter laten samenwerken onder één bestuur is de beste garantie voor een kwaliteitsvolle toekomst.

17 oktober 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden vertrouwd maken met de vernieuwde vzw-wetgeving. Daarom groepeerden we de belangrijkste wijzigingen onder drie thema's. Voor elk van die thema's voorzien we een vorming op een woensdagnamiddag. De lesgevers zijn specialisten van PROCURA.

17 oktober 2018

De vzw kan één van drie methodes kiezen om de kosten van vrijwilligers te vergoeden:

17 oktober 2018

In de wintermaanden is het mogelijk dat België kampt met een stroomtekort. De overheid neemt maatregelen om een black-out of stroomuitval in heel het land te voorkomen.

16 oktober 2018

Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. Wie nu bij verschillende besturen instaat voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt, heeft zelden een klankbord bij zijn directe collega’s.

09 oktober 2018

Eerder stelde onderwijscommissaris Koen Daniëls over dit thema vragen om uitleg. Dit werd dus een opvolgingsvraag, met ook enkele nieuwe elementen én de eerste tussenkomst van de nieuwe onderwijscommissaris voor Open Vld, Franc Bogovic.

Pagina's