22 februari 2018

Schoolbesturen die in eigen naam kinderopvang organiseren en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2017. Wanneer de kinderopvang ingericht wordt door ouderverenigingen, vriendenkringen en dergelijke, dan kan het schoolbestuur moeten meewerken aan de fiscale attesten die worden afgeleverd door de inrichtende instantie.

21 februari 2018

Hilde Crevits, minister van Onderwijs, stuurde onlangs een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen van alle fusiegemeenten in Vlaanderen.

20 februari 2018

Psychosociale aspecten kunnen mee aan de basis liggen van een arbeidsongeval. De checklist laat toe om op eenvoudige manier de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten te verifiëren en te objectiveren.

20 februari 2018

Na de nota BOS & Financiën wijzigden we ook de nota BOS & overdracht gesubsidieerde infrastructuur. Wat wijzigde er?

13 februari 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe.

13 februari 2018

Een pertinente opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Ann Brusseel. De situatie van haar dossier was op zijn zachtst gezegd schrijnend te noemen, zo bleek. Het ging niet alleen om de alsmaar opschuivende startdatum van een hoogdringende totaalrenovatie van het Brusselse Koninklijk Conservatorium, maar ook om daarmee verbonden financiële complicaties voor de betrokken Erasmushogeschool.

08 februari 2018

Op 20 juli 2017 werd het ‘voorontwerp van de Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen’ goedgekeurd door de federale Ministerraad ter vervanging van het huidige Wetboek van Vennootschappen en de vzw-wet.

08 februari 2018

De loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 van inkomstenjaar 2017 moeten elektronisch worden ingediend tegen 28 februari 2018.

08 februari 2018
Het Centre for Exchange and Clearing (CEC Belgium) stelt vanaf 1 februari 2018 gratis een toepassing ter beschikking waarmee wijzigingen van bankrekeningnummers worden meegedeeld.
Dat is vooral van belang indien:
  • je regelmatig terugkerende overschrijvingen uitvoert
07 februari 2018

Vorige week vond je in onze nieuwsbrief een bericht over de keuzes die Van In gemaakt heeft met betrekking tot de toekomst van Schoolonline. Schoolonline bezorgde ons een reactie die we hieronder graag overnemen.

Pagina's