18 februari 2019

Op woensdag 10 april 2019 (8.30 tot 15 uur) organiseren vzw West-Covo, Kortrijk Xpo en vzw DOKO de 68ste onderwijsbeurs Tools4Schools. Bezoekers kunnen kennismaken met nieuwe educatieve materialen en leerstrategieën.

13 februari 2019

De deadline voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register is niet meer einde maart zoals we eerder vernamen, maar is uitgesteld tot 30 september 2019

12 februari 2019

Schoolbesturen, die in eigen naam kinderopvang organiseren, en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

11 februari 2019

Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 21 februari 2019 in Brussel het 'congres Warm Water III' bij te wonen.

07 februari 2019

Het stond al in het verkiezingsmemorandum van de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG), waarover vandaag in de krant (voor dS-abonnees) gerapporteerd werd, maar vragensteller Elisabeth Meuleman stelde haar vraag los van die specifieke context.

06 februari 2019

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls vormde een vervolg op zijn actuele vraag in de plenaire vergadering van 24 oktober 2018

05 februari 2019

De afgelopen maanden maakten we een bestek op voor de aankoop van industriële gassen argon, menggas (argon en CO2), zuurstof, stikstof, acetyleen. Die industriële gassen worden onder meer gebruikt in de praktijklessen lassen, auto, carrosserie, landbouw en mechanica.

29 januari 2019

De vernieuwde versie van de Gids voor BESTUREN kun je downloaden op onze website of bestellen in boekvorm.

29 januari 2019

Omdat heel wat mensen op de wachtlijst stonden en we heel wat vragen kregen, organiseren we een extra reeks van de vorming ‘Fiscaliteit voor besturen, directies en administraties’ op 7 mei 2019 in Brussel.

23 januari 2019

Het waren misschien wat vijgen na Pasen: de (tweede) capaciteitsmonitor dateerde al van najaar 2018, maar toch werd het een boeiende presentatie en een di

Pagina's