08 mei 2019

Besturen stellen ons regelmatig vragen over de timing die zij moeten volgen voor hun statutenwijzigingen. We zetten hier nog even alles op een rijtje.

07 mei 2019

De uitrol van de modernisering so, met ingang van het schooljaar 2019-2020, zorgt ook voor nieuwe programmatieregelgeving.

07 mei 2019
Vlaamse regering

Vanaf het schooljaar 2019-2020 geldt er geen rationalisatienorm of programmatienorm meer naar gelang het aantal opleidingen in OV3. In plaats daarvan komt een programmatieprocedure waarbij bijkomende opleidingen slechts kunnen worden ingericht na goedkeuring door de Vlaamse regering.

02 mei 2019

Dinsdag ondertekende Katholiek Onderwijs Vlaanderen met andere partners in het Nieuwenbosch Humaniora in Gent een nieuw charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden .

29 april 2019

Op 26 april 2019 liet minister Crevits in een persbericht weten dat ze een vierde oproep lanceert voor het indienen van huursubsidiedossiers.

25 april 2019

De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. De avond voordien deed het gerucht al voorzichtig de ronde. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 24 april 2019 zou dan tóch nog het befaamde voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht opnieuw op de agenda komen.

23 april 2019

De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespr

23 april 2019

Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse regering de capaciteitsdossiers goed voor de periode 2019-2021. In alle capaciteitsgemeenten zijn de dossiers goedgekeurd zoals ze via de Lokale Task Forces bij het Departement Onderwijs werden ingediend tegen 15 januari 2019. Intussen zijn, na een correctie van de cijfers aan aanbodzijde, ook capaciteitsmiddelen toegekend aan Aalst.

23 april 2019

In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen, waarbij alle scholengemeenschappen voor 30 november 2019 een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Heel wat directies, leidinggevenden en bestuurders waren nog niet in functie bij de start van de vorige periode scholengeme

Pagina's