15 oktober 2019

Het personeelstekort in het onderwijs is nijpend. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we alle potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Daarbij komt ook de vraag naar boven: wat doen we of hoe staan we tegenover niet- of andersgelovigen in onze lerarenteams?

15 oktober 2019

Om tegenstrijdigheid tussen onze voorbeeldstatuten voor een scholengemeenschap-vzw en de bijhorende samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap te vermijden, pasten we artikel 8 van de statuten aan.

15 oktober 2019

Al enkele jaren is er binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een bemiddelingspool die scholen ondersteunt bij conflicten.

14 oktober 2019

Elke leidinggevende in ons onderwijs is bereid om rekening te houden met de draagkracht van ouders en leerling, maar heeft soms nog vragen als:

08 oktober 2019

Op 5 november 2019 in de namiddag krijg je informatie over de manier waarop vzw DOKO je ondersteunt bij het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs.

08 oktober 2019

Nood aan ondersteuning bij de sociale verkiezingen? Naast de informatie die je op onze website sociale verkiezingen terugvindt, kun je ook een beroep doen op externe ondersteuning. Zowel bij AGORIA als bij SD Worx hebben wij interessante voorwaarden kunnen bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

08 oktober 2019

Dit werkjaar brengen we opnieuw alle lokale preventieadviseurs en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen om op een leuke manier te netwerken en kennis uit te wisselen in het congres Warm Water IV. 

Door het grote succes gebeurt dat terug op twee plaatsen:

07 oktober 2019

Je kunt nog steeds intekenen op de raamovereenkomst voor de levering van stookolie.

Voor de scholen in West-Vlaanderen is er een interessante korting van 0,0537 euro per liter (excl. btw) op de officiële prijzen.

Meer info vind je op de website van vzw DOKO

02 oktober 2019

Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dat niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren. Je kunt kiezen op welk moment je aansluit bij een vorming, verspreid over Vlaanderen, telkens vanaf 19 uur:

01 oktober 2019

DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten de aanvragen voor de scholengemeenschappen ten laatste op 30 november 2019. Zowel scholengemeenschappen die hun samenstelling niet wijzigen, als scholengemeenschappen die ze wel wijzigen, en volledige nieuwe scholengemeenschappen dienen een aanvraag in.

Pagina's