26 september 2018

PREVO - Preventieadviseurs Oost-Vlaanderen Katholiek Onderwijs - organiseert dit schooljaar meerdere initiatieven ter ondersteuning van de professionalisering van de preventieadviseur:

25 september 2018

Burn-out in onderwijs is een niet te onderschatten probleem. Als leidinggevende krijg je tijdens deze studiedag op 14 november 2018 een aanzet om het eigen beleid rond burn-out te optimaliseren. De studiedag heeft zowel aandacht voor preventie als voor re-integratie, zoals verplicht vanuit de wet Welzijn op het werk.

25 september 2018

In het kader van bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting zetten meer en meer schoolbesturen de stap naar een fusie. In deze vorming schetsen we het huidige kader met de gevolgen en de kansen voor preventie en welzijn.

25 september 2018

We actualiseerden de rekenmodule voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2018-2019. Je vindt de nieuwe versie van de rekenmodule op de themapagina Werkingsmiddelen.

25 september 2018

De programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon en in het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs vanaf 2019-2020 is voortaan onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure.

19 september 2018

Het vennootschaps- en verenigingsrecht wordt hervormd. Dat gebeurt door de implementatie van een nieuw Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Het is voorlopig nog wachten op de goedkeuring van de wet, maar Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden nu al voorbereiden op de toch wel belangrijke wijzigingen.

19 september 2018

Wij houden jullie graag op de hoogte van inspirerende BOS-verhalen. Eind augustus lazen wij in Kerk & leven Gent West een boeiend artikel over de Drongense Katholieke Scholen die na twintig jaar in zee gaan met de Broeders van Liefde.

18 september 2018

Op 7 september 2018 nam de Vlaamse regering extra maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs. Dat pakket aan maatregelen bevat onder andere 9 miljoen extra werkingsmiddelen, eenmalig voor schooljaar 2018-2019. Maar ze besliste ook om vanaf schooljaar 2018-2019 geen extra werkingsmiddelen meer toe te kennen voor de toename van

12 september 2018

Het jaarthema voor de vorming voor besturen draait rond organisatiestructuur en -cultuur vertrekkende vanuit missie, visie en kernwaarden.

In september en begin oktober gaan we van start met:

11 september 2018

De huidige raamovereenkomst tussen vzw ServiKO en Power Oil N.V. voor de levering van stookolie aan scholen in West-Vlaanderen liep in september ten einde. West-Vlaamse scholen kunnen instappen in de nieuwe raamovereenkomst met PROXIFUEL, die vzw DOKO na een openbare aanbesteding afsloot voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Pagina's