23 april 2020

De Vlaamse onderwijssector stelt voor om scholen vanaf 15 mei de mogelijkheid te geven te heropenen voor een deel van de leerlingen. Die zouden dan een deel van de week les op school kunnen krijgen.

22 april 2020

In nieuwsbrief 195 van 19 maart attendeerden we op de indiendatum van 1 april 2020, onder meer voor de melding van de vrije programmaties aan AGODI.

22 april 2020

Vanaf 1 januari 2020 bestaat de DIMONA STG-aangifteplicht voor elke leerling/student/cursist die bij een onderwijsinstelling ingeschreven is en die een onbezoldigde stage loopt. De verplichting geldt zowel voor een hogeschool, een secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, een centrum voor volwassenonderwijs en een centrum voor deeltijds onderwijs.

22 april 2020

Je zult als bestuurder geen vergoeding betalen om deel te nemen aan ons professionaliseringsaanbod voor 2020-2021 dat specifiek op bestuurders gericht is. Het wegvallen van de tegemoetkoming van 65 000 euro van de overheid voor deze vormingen, tracht Katholiek Onderwijs Vlaanderen op andere manieren te compenseren.

20 april 2020

Er zijn scholen die een beroep doen op een buschauffeur om leerlingen te vervoeren. Elke professionele bestuurder (een bestuurder die commercieel vervoer doet) met een rijbewijs C of D , heeft het bewijs van vakbekwaamheid nodig. Wie het bewijs van vakbekwaamheid heeft, moet om de 5 jaar nascholing volgen om het bewijs te behouden.

20 april 2020

Reprobel int de vergoeding voor het gebruik van werken, databanken, en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. De inning van deze vergoeding steunt op een KB van 31 juli 2017.

17 april 2020

Als de scholen terug opengaan, zal de vraag naar persoonlijk beschermingsmateriaal (handgel, mondmaskers …) en naar materiaal om schoolruimtes correct te desinfecteren, groot zijn. Op de markt is de vraag naar persoonlijk beschermingsmateriaal momenteel al heel groot.

16 april 2020

In 2019 kondigde minister van Onderwijs Ben Weyts aan dat de Vlaamse Regering bijkomend 500 miljoen euro voorziet voor scholenbouwinvesteringen tijdens deze legislatuur. De eerste jaren van de legislatuur is de verhoging van het scholenbouwbudget bescheiden, maar naar het einde van de legislatuur zijn belangrijke extra-investeringen gepland. 

16 april 2020

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) en de overheidsmaatregelen om die verspreiding in te perken hebben ook een impact op overheidsopdrachten, zowel op de plaatsing van nieuwe en reeds opgestarte overheidsopdrachten als op de uitvoering van lopende opdrachten.

14 april 2020

Algemeen verbod meerdaagse schooluitstappen

Op 3 april 2020 werd een ministerieel besluit genomen dat meerdaagse schooluitstappen verbiedt tot en met 30 juni 2020.

Pagina's