16 oktober 2018

Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. Wie nu bij verschillende besturen instaat voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt, heeft zelden een klankbord bij zijn directe collega’s.

09 oktober 2018

Eerder stelde onderwijscommissaris Koen Daniëls over dit thema vragen om uitleg. Dit werd dus een opvolgingsvraag, met ook enkele nieuwe elementen én de eerste tussenkomst van de nieuwe onderwijscommissaris voor Open Vld, Franc Bogovic.

08 oktober 2018

Vanaf 18 oktober 2018 is het gebruik van elektronische middelen (e-Tendering platformen) algemeen verplicht voor alle aanbesteders wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

08 oktober 2018

Dankzij de centrale aankoop van energie kan Klimaatscholen 2050 aan besturen die hierop hebben ingetekend een gratis energiemonitoring aanbieden via EnergieID.be.

04 oktober 2018

Sommige schoolbesturen hebben een beperkte omzet van btw-plichtige activiteiten.

04 oktober 2018

Gelet op de beslissing van AGION om omgevingswerken uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verkorte procedure vragen we je aandacht voor volgend initiatief.

04 oktober 2018

Overeenkomstig de afgesproken aankoopstrategie werden in de loop van het voorbije jaar periodieke aankopen verricht van aardgas en elektriciteit voor de komende drie jaren. Door op gespreide wijze deze energieaankopen te verrichten, hebben we de grote prijsstijgingen van de voorbije weken enigszins binnen de perken kunnen houden.

02 oktober 2018

Het antwoord van de minister van Financiën op de Parlementaire vraag nr. 1398 van de heer Dirk Van Mechelen dd. 05.01.2017 geeft uitsluitsel over het btw-tarief dat van toepassing is bij huursubsidies voor schoolinfrastructuur.

01 oktober 2018

In de nieuwsbrief van 13 september 2018 informeerden we je over de verplichte aanmelding van de uiteindelijke begunstigden van je vzw in het UBO-register.

27 september 2018

In de nieuwsbrief van 17 januari kon je lezen dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.

Pagina's