14 maart 2018

Heel eigenaardig toch: niet langer geleden dan vorige week stelde Vlaams Parlementslid Johan Danen al een vraag om uitleg over dit thema in de Commissie voor Onderwijs. Nadien kwam de zaak in de pers, waar ook minister Crevits nog reageerde.

14 maart 2018

Schoolbesturen met een onderworpen vermogen groter dan 25 000 euro moeten een aangifte patrimoniumtaks indienen tegen 31 maart. Tegen diezelfde datum moet de taks ook betaald worden. Heb je geen uitnodiging gekregen van het lokaal Registratiekantoor? Dan moet je zelf initiatief nemen om de aangifte in te dienen en de betaling uit te voeren.

14 maart 2018
Op 1 september 2019 wordt de modernisering so ingevoerd. In het ontwerp van decreet is ingeschreven dat programmaties onder bepaalde voorwaarden nog mogelijk zijn in de uitdovende leerjaren van de tweede en derde graad. Er kunnen evenwel op 1 september 2019 geen programmaties meer gerealiseerd in het tweede leerjaar van de eerste graad.
 
13 maart 2018
Moet je school beschikken over jodiumtabletten en zo ja, waar kun je die verkrijgen? Raadpleeg de website nucleairrisico.be om te weten of je school in aanmerking komt om jodiumtabletten ter beschikking te stellen. Informatie voor scholen vind je in het luik 'Collectiviteiten'.
13 maart 2018
Welke kansen houdt bestuurlijke optimalisering in voor het patrimonium? En welke verplichtingen hangen er aan vast? Ontdek het antwoord op die vragen tijdens de vorming BOS & Patrimonium in de verschillende regio’s:
  • maandag 7 mei 2018 - Mechelen
  • maandag 14 mei 2018 - Hasselt
12 maart 2018

Iets van een totaal andere aard dan wat in deze commissievergadering voorafgegaan was. Een vraag om uitleg van een niet-onderwijscommissaris, Johan Danen, over ook een zaak van onderwijsvreemde regelgeving: asbest.

12 maart 2018

Een voorbeeld van zgn. onderwijsvreemde regelgeving, bovendien van Europese origine, die ook van toepassing is op onderwijs. Het thema: bescherming van persoonsgegevens.

12 maart 2018

Jullie schreven je met velen in op de wachtlijst voor de opleiding fiscaliteit voor schoolbesturen. Daarom organiseren we op 25 mei 2018 een extra vormingsdag in Brussel. Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je dan snel in, want er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen vrij.

07 maart 2018

Verschillende besturen vroegen ons naar voorbeelden van documenten die tijdens de fusieprocedure ‘inbreng om niet van een algemeenheid’ gebruikt moeten worden.

Pagina's