21 januari 2019

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

16 januari 2019

De ministerraad keurde op 11 januari 2019 een voorontwerp van wet in tweede lezing goed over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. Het voorontwerp zal na inwerkingtreding de wet van 17 juni 2016 over overheidsopdrachten wijzigen.

16 januari 2019

Voor de kandidaat- en startende bestuurders voorzien we nog onthaalsessies op 28 en 30 januari. Er zijn nog enkele vrije plaatsen!

14 januari 2019

In het voorjaar 2019 kun je deelnemen aan drie vormingen over overheidsopdrachten:

09 januari 2019

In november 2018 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een derde oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen bij AGION. Besturen kunnen op die manier subsidies vragen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had, en dat voor een maximale huurtermijn van 18 jaar. Lopende huurprojecten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

08 januari 2019

Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 5 februari 2019 in Gent of op 21 februari 2019 in Brussel het ‘congres Warm Water III’ bij te wonen.

07 januari 2019

AGORA is een online softwarepakket voor preventieadviseurs waarmee ze het welzijnsbeleid op een structurele manier kunnen opvolgen. Tot voor kort bood vzw COPRANT de software aan. In 2013 sloot Katholiek Onderwijs Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met vzw COPRANT.

07 januari 2019

De Welzijnswet verplicht aan de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse. Het schoolbestuur en de directie spelen een sleutelrol in het welzijnsbeleid van een school.

03 januari 2019

Schoolbesturen die verplicht zijn om hun jaarrekening door een bedrijfsrevisor te laten controleren, kunnen een tegemoetkoming in de kosten van de controle aanvragen bij het Departement Onderwijs. Het Departement Onderwijs heeft tot nu toe geen duidelijke regels vastgesteld voor de tegemoetkoming voor schoolbesturen die eenmalig met een verkort of verlengd boekjaar werken.

03 januari 2019

De plenaire vergadering keurde de Vlaamse begroting 2019 goed.

Pagina's