24 april 2018

De huidige raamovereenkomst tussen vzw ServiKO en Elexys N.V. voor de levering van aardgas en elektriciteit loopt eind 2018 af. De scholen in West-Vlaanderen kunnen instappen in de raamovereenkomst met EDF/Luminus die werd afgesloten door de aankoopcentrale voor katholiek onderwijs in Vlaanderen.

24 april 2018

In een maatschappij die steeds sneller draait, wordt de druk om mee te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV verdubbelde in vijf jaar tijd het aantal werknemers, die wegens een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt hiermee geconfronteerd.

19 april 2018

In nieuwsbrief 95 van 28 september 2017 (met update in nieuwsbrief 113 van 1 maart 2018) hebben we de planningsprocedure en –richtlijnen voor de eerste graad in het kader van de mod

19 april 2018

Op vraag van enkele besturen stelden wij een voorstel van brief op die gebruikt kan worden om de aanvraag tot overdracht in te dienen bij AGION.

17 april 2018

We leggen op dit moment de laatste hand aan de vorming BOS & Patrimonium die plaats vindt op 7, 14, 17, 28 en 31 mei in de regio’s. Tijdens de vorming krijg je een houvast om in aanloop naar een fusie de uitdagingen rond patrimonium aan te pakken. Schrijf je nog snel in via de website nascholing.be.

16 april 2018

Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief valt onder de interne planningsprocedure - ten laatste op 1 mei 2018 aan AgODi gemeld worden:

16 april 2018

In de nieuwsbrief van 17 januari kon je lezen dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.

29 maart 2018

Het is wettelijk verplicht om een asbestinventaris te hebben. Een recent onderzoek, gedaan door OVAM, wees uit dat er nog altijd scholen zijn die niet over een asbestinventaris beschikken.

27 maart 2018

Graag herinneren wij de besturen eraan dat de vormingen BOS & Patrimonium heel binnenkort van start gaan in de verschillende regio’s (7, 14, 17, 28 en 31 mei). Tijdens de vormingen krijgen de deelnemers een houvast om in aanloop naar een fusie de uitdagingen rond patrimonium aan te pakken. Schrijf je nog snel in!

22 maart 2018

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had weet van een geplande oprichting in Genk van een aparte islamitisch-confessionele school: het Crescent College, waar men lessen Arabisch en Turks wil geven. Gelet op het belang van Nederlands in Vlaanderen, een wat rare keuze volgens de vragensteller.

Pagina's