Contract (personeel)

Met elk personeelslid sluit het bestuur een arbeidsovereenkomst (contract) af: zowel met de gesubsidieerde als met de contractuele personeelsleden. Voor de gesubsidieerden vindt u onze modellen van arbeidsovereenkomst onder de thema’s Tijdelijke aanstelling en Vaste benoeming. Voor de contractuelen vindt u ze onder het thema Contractuele personeelsleden