Coördinerend directeur

In een scholengemeenschap voor secundair onderwijs kan een directeur worden belast met het mandaat van coördinerend directeur, verantwoordelijk voor het geheel van de scholengemeenschap. Daarvoor kan hij al dan niet worden vrijgesteld van zijn opdracht op school. Meer informatie hierover vind je onder het thema Ambten > in het gewoon secundair onderwijs. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel. 

In het basisonderwijs bestaat het mandaat van coördinerend directeur niet, maar wel kan de ‘directeur-coördinatie scholengemeenschap’ al dan niet vrijgesteld worden. Meer informatie daarover vind je in BaO/2005/12, punt 1 en PERS/2005/10 (ps), punt 6