Campus

Met campus wordt bedoeld: scholen die behoren tot eenzelfde schoolbestuur en waarvan één of meerdere vestigingsplaatsen gelegen zijn binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen, of gescheiden zijn door hetzij maximaal twee kadastrale percelen hetzij door een weg.

Voor verdere informatie: zie het thema Herstructureringen