Beheerderscommissie Internaten

 • Adviseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in verband met de pedagogische werking van internaten

De beheerderscommissie internaten:

 • Werkt via studiedagen, happenings en vormingsinitiatieven mee aan de concretisering van de pedagogische visie op internaat
 • Bevordert uitwisseling en samenwerking tussen de internaten onderling, vooral via de regionale vergaderingen van beheerders
 • Speelt een belangrijke rol bij de doorstroming van informatie, zowel van het beleid naar de basis als omgekeerd
 • Houdt contact met de adviesraad en bespreekt gezamenlijke thema’s via een gemeenschappelijke beleidsdag

De BC is samengesteld uit beheerders van internaten.

Voorzitter:

 • Dhr. Jan Coorevits (jancoorevits [at] sgsintpaulus.be)

Verslaggever:

 • Dhr. Jan Willems (jan.willems [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)

Leden:

 • Mevr. Nancy De Geyter (nancy.degeyter [at] edugo.be)
 • Dhr. Arnold Stroobant (arnold.stroobant [at] hotelschoolkoksijde.be)
 • Dhr. Patrick Meeusen (patrick.meeusen [at] heiliig-graf.be)
 • Dhr. Willy Vertessen (montfortinternaat [at] scarlet.be)
 • Mevr. Erna De Keulenaere (internaat [at] mariagaard.be)
 • Dhr. Filip Poukens (filip.poukens [at] kcst.be)
 • Mevr. Brigit Pille (brigit.pille [at] erce.be)
 • Mevr. An Vandevenne (an.vandevenne [at] sfc.be)
 • Dhr. Christ Parmentier (christ.parmentier [at] sint-rembert.be)
 • Mevr. Nicole Vande Putte (olvc.internaat [at] telenet.be)
 • Mevr. Kirsten Rosiers (kirsten.rosiers [at] sal.be)