In de wetgeving is vastgelegd welke soorten ambten in het onderwijs kunnen worden gesubsidieerd. Welke ambten dat concreet zijn, verschilt van niveau tot niveau: zo kan bv. een zorgcoördinator enkel worden aangesteld in het basisonderwijs, een opvoeder enkel in het secundair onderwijs en een studiemeester-opvoeder enkel in een internaat.

In een bepaald ambt kunnen soms meerdere betrekkingen worden opgericht: een betrekking is een concrete werkgelegenheid in een bepaald ambt. Zo kunnen er bv. in een basisschool vele betrekkingen voorkomen binnen hetzelfde ambt van onderwijzer. Hoeveel betrekkingen er kunnen voorkomen in een school, een centrum of een internaat, hangt af van de beschikbare omkaderingsmiddelen.

Voor vragen bij de verschillende soorten ambten kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)