Algemeen directeur

Het schoolbestuur kan een directeur belasten met het mandaat van algemeen directeur, die verantwoordelijk is voor het geheel van de onderwijsinstellingen van dat bestuur. Verdere informatie hierover vind je onder het thema Ambten > in het gewoon secundair onderwijs.