Agenda directeur-generaal

15 januari 2016

Samen met minister Hilde Crevits en Marina Claes, directeur VOK, zal prof. dr. Lieven Boeve een bezoek brengen aan de sneeuwklassen van 9 scholen in het Zwitserse Zinal.

12 januari 2016

Centraal op deze studiedag staat de relatie tussen de katholieke dialoogschool en het vak godsdienst. Welke plaats heeft het vak godsdienst in de katholieke dialoogschool? Wat wordt er van de godsdienstleerkracht verwacht? Hoe kan de (godsdienst)leerkracht zich verhouden tot dit project?

15 december 2015

Samen met Machteld Verhelst en Geert Schelstraete brengt prof. dr. Lieven Boeve een bezoek aan de Universiteit Gent.

10 december 2015

Samen met Kurt Berteloot, Chris Smits en Machteld Verhelst zal directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn op de voorstelling van de laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool. Elk jaar opnieuw is dat een schitterend event dat de talenten van de nieuwe generatie leraren in de verf zet.

12 december 2015

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan de eucharistieviering ter gelegenheid van de inhuldiging van Monseigneur Jozef De Kesel als nieuw aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Plaats van het gebeuren: Sint-Romboutskathedraal te Mechelen om 15u.

12 december 2015

Op deze feestelijke inhuldiging van de nieuwbouw in aanwezigheid van vice-eersteminister Kris Peeters en de heer kanunnik Louis De Belder zal ook prof. dr. Lieven Boeve een kort woordje zeggen.
Deze inhuldiging vindt plaats in het Sint-Claracollege, Kloosterbaan 5, 2370 Arendonk vanaf 9.30u.

09 december 2015

Directeur-generaal Lieven Boeve, secretaris-generaal Chris Smits en pedagogisch directeur Machteld Verhelst staan ‘op de canapé’ leraren en onderwijssympathisanten te woord in een gemoedelijke en informele sfeer.
Deze gespreksronde vindt plaats in Canapé, Kortrijkse steenweg 64 te Sint-Martens-Latem vanaf 14u.

 

07 december 2015

Onderwerp van gesprek is de zorg voor het realiseren van een kwaliteitsvol onderwijsleerproces en de plaats van het buitengewoon onderwijs in het kader van de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.
Dit bezoek vindt plaats in de Lostraat 175 te 1760 Roosdaal vanaf 19.30u.

08 december 2015

Deze namiddag bezoekt prof. dr. Lieven Boeve, samen met Kurt Berteloot, het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk te Sint-Amandsberg. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van de HBO-opleidingen.
Dit bezoek vindt plaats in de CVO VSPW, Edgard Tinelstraat 92 te 9040 Sint-Amandsberg.

Pagina's