Agenda directeur-generaal

07 december 2015

Onderwerp van gesprek is de zorg voor het realiseren van een kwaliteitsvol onderwijsleerproces en de plaats van het buitengewoon onderwijs in het kader van de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.
Dit bezoek vindt plaats in de Lostraat 175 te 1760 Roosdaal vanaf 19.30u.

08 december 2015

Deze namiddag bezoekt prof. dr. Lieven Boeve, samen met Kurt Berteloot, het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk te Sint-Amandsberg. Bijzondere aandacht gaat naar de situatie van de HBO-opleidingen.
Dit bezoek vindt plaats in de CVO VSPW, Edgard Tinelstraat 92 te 9040 Sint-Amandsberg.

Pagina's