Agenda directeur-generaal

21 april 2016

Op de vergadering van de coördinerend directeurs van West-Vlaanderen zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de politieke actualiteit, met bijzondere aandacht voor het secundair onderwijs.
Deze vergadering vindt plaats in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te Brugge.

19 april 2016

De katholieke dialoogschool is voor onze scholen al een tijdje dé weg om onze christelijke inspiratie te beleven en aan bod te laten komen.
In het onderwijscafé gaat prof. dr. Lieven Boeve daarover in gesprek met de bestuurders van Katholiek Vlaams Onderwijs Brasschaat.
Plaats van het onderhoud: Sint-Lutgardis, Donksesteenweg 150 te Brasschaat.

15 april 2016

Ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwbouw zal naast Yves Demaertelaere, sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde, ook prof. dr. Lieven Boeve een korte toespraak houden.
Deze inhuldiging vindt plaats in Viso Cor Mariae, Kasteelstraat 44 te 9660 Brakel.

15 april 2016

Op initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel neemt prof. dr. Lieven Boeve deel aan de “Terug naar school-dag" voor beleidsmakers.

06 april 2016

Voor welke uitdagingen stelt de maatschappelijke veranderingen het katholiek onderwijs? Vanuit welke visie kunnen we verantwoorden dat we een beroep doen op de vrijheid van onderwijs om een eigen pedagogisch project te ontwikkelen? En verschilt dat project van het onderwijs van andere netten en koepels? 

21 maart 2016

Op de conferentie voor Christelijk Forum zal prof. dr. Lieven Boeve een lezing geven over “Ruimte voor identiteit”.
Dit evenement vindt plaats in de Grote Schouwburg van het Cultuurcentrum, Kunstlaan 5 te Hasselt.

17 maart 2016

Tijdens de ontmoeting van het Overlegforum Besturen zal prof. dr. Lieven Boeve meer inlichtingen geven over items uit de onderwijsactualiteit.
Deze studiedag vindt plaats in d’ Abdij, Baron Ruzettelaan 435, Assebroek-Brugge.

15 maart 2016

Hoe geeft pastoraal gestalte aan de identiteit van de school? Hoe kunnen we vanuit de christelijke inspiratie en katholieke traditie al onze mensen op school versterken, met respect voor ieders eigenheid en andersheid? 

11 maart 2016

Na een korte voorstelling van de scholen volgt een gesprek met coördinatoren/zorgcoördinatoren, directie en GOK-leerkrachten omtrent het begrip ‘katholieke dialoogschool’ in de concrete praktijk van zorg en beleid. Daarna volgt een debat met de leerlingen.

11 maart 2016

In zijn slotreferaat op het colloquium van het basisonderwijs van de regio Oost-Vlaanderen zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de "Onderwijsactualiteit binnen en buiten Katholiek Onderwijs Vlaanderen".
Dit colloquium vindt plaats in Kinkhoorn/Ravelingen, Zeedijk 290-330 te Oostende.

Pagina's