Affectatie

Mits akkoord tussen het personeelslid en het schoolbestuur kan een vastbenoemd personeelslid worden geaffecteerd aan een andere instelling van hetzelfde bestuur, maar wel in hetzelfde ambt: in dit geval spreekt men van een nieuwe affectatie. Als zijn benoeming wordt overgenomen door een ander bestuur, spreekt men van een mutatie.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Mutatie en nieuwe affectatie