Adjunct-directeur

Het secundair onderwijs kent het ambt van adjunct-directeur (selectieambt in de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel). In het volwassenenonderwijs wordt nog een verder onderscheid gemaakt tussen het ambt van adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs en dat van adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding. In het basisonderwijs is adjunct-directeur geen organiek ambt, maar kan deze functie onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan een directeur die ter beschikking is gesteld na een vrijwillige fusie van basisscholen. Meer informatie hierover vind je onder de thema’s AmbtenOmkaderingTijdelijke aanstelling en Vaste benoeming.