vacature

Vacature halftijds pedagogisch begeleider Frans voor het werkingsgebied Antwerpen

do 8 september 2022
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van katholieke scholen voor het werkingsgebied Antwerpen op pedagogisch en didactisch vlak?

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een gedreven collega om aan de slag te gaan als een halftijdse pedagogisch begeleider Frans in het team secundair onderwijs voor het werkingsgebied Antwerpen.

Je opdracht

sla link op in klembord

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • leraren Frans ondersteunen, onder meer bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met bijhorende pedagogisch-didactische aanpak
 • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling
 • netwerken voor leraren Frans ondersteunen en/of faciliteren
 • professionalisering voor leraren Frans organiseren
 • vragen vanuit het onderwijsveld (directeurs, leraren, diverse organisaties) beantwoorden/ondersteunen
 • scholen ondersteunen bij de opvolging van een doorlichting
 • pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen mee ondersteunen
 • aan leraren Frans onderwijsinnovaties aanreiken bv. vernieuwende didactische werkvormen stimuleren
 • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen
 • meewerken aan Vlaanderenbreed overleg rond relevante thema’s
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen loyaal vertegenwoordigen op verschillende overlegfora

Profiel

sla link op in klembord

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je:

 • over een relevant diploma (master) en pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikt
 • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring
 • bereid bent je te verdiepen in de betrokken leerplannen
 • bereid bent om mee denken in het kader van de modernisering secundair onderwijs
 • loyaal en ruimdenkend in een team kunt functioneren
 • je engageert je opdracht eigentijds, correct en professioneel uit te voeren
 • je verbindt tot permanente professionalisering en vorming in het kader van de begeleidingsopdracht o.a. in de vorm van een meerjarige basisvorming
 • kennis hebt van het brede onderwijsveld
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft
 • je engageert mee te werken aan de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden

Ons aanbod

sla link op in klembord

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Het gaat om een deeltijdse detachering of 10 BPT-uren met behoud van het onderwijsstatuut, vaste benoeming en salaris. Hiervoor is het aangewezen dat je vast benoemd bent in je school.

Onze organisatie

sla link op in klembord

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie en ledenvereniging van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij pedagogische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Interesse?

sla link op in klembord

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij

Solliciteren

sla link op in klembord

Solliciteer online.  Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie.

Indien we je op basis van je cv en je motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een gesprek.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Decaesstecker, HR - medewerker Dienst Ondersteuning via hilde.decaesstecker@katholiekonderwijs.vlaanderen of op telefoonnummer 02 507 07 66.